България трябва да инвестира повече в икономически растеж, смята Рубини

roubini

В условията на глобална криза България успя да запази макроикономическа и финансова стабилност, поддържайки нисък дефицит и публичен дълг. В същото време обаче, страната се нуждае от нов модел за постигане на устойчив икономически растеж, основаващ се на повече инвестиции на публични средства в частния сектор и осъществяване на структурни реформи в ключови сектори като образованието, здравеопазването и пазара на труда. Това световноизвестният икономист Нуриел Рубини, станал известен като Dr. Doom, след като предрече спукването на имотния балон в САЩ през 2006 г.,  пред журналисти на пресконференция в София. Той изнесе публична лекция пред представители на  бизнеса тема "Възможности за растеж на една малка икономика в глобализирания свят".

Според Рубини, България разполага с достатъчен финансов ресурс, за да си позволи да увеличи капиталовите разходи за сметка на текущите и да помисли как фискалната стабилност да се използва за подобряване на производителността и ефективността на частния сектор.

Що се отнася до политическата криза в страната, икономистът бе лаконичен, че това е нормален демократичен процес, в който най-важното е гражданите да изберат ново стабилно правителство, което да води единна политика за излизане от кризата. Пред агенция Bloomberg обаче той посочи, че причината за падането на правителството е прекалено стриктното прилагане на политиката за спазване на икономии, изкарало недоволните избиратели на улиците.

Без опасности за валутния борд

Нуриел Рубини е категоричен, че в сегашната ситуация не се създават сериозни рискове за валутния борд, тъй като България е успяла да натрупа сериозни финансови буфери, банковата система е стабилна и достатъчно ликвидна. Същевременно обаче, той е на мнение, че анемичният икономически растеж от около 1.5% далеч не е достатъчен, което може да доведе до допълнителен ръст на лошите кредити и да генерира нарастване на социалното напрежение.

Ето защо ключово за България в момента е постигането на политическа и икономическа стабилност в най-кратки срокове. В протитвен случай страната ще бъде считана за високо рискова, което може да доведе до отлив на чуждестранни инвестиции. Все пак, Рубини е на мнение, че за момента България остава атрактивна инвестиционна дестинация, поради близостта си до големите европейски икономики, принадлежността си към пазара на ЕС, ниските разходи за труд при  сравнително високата продуктивност, както и добрите възможности за транспорт и логистика.

Еврозоната е спасена, засега

Известният с мрачните си прогнози икономист изненада аудиторията със сравнително позитивна оценка за състоянието на еврозоната и икономиката в глобален план. Той заяви, че докато през миналата година е имал сериозни опасения от срив на зоната с единна валута, най-вече заради кризата в Гърция, сега е на мнение, че подобен сценарий е по-малко вероятен.  Причината е, че засега новото коалиционно правителство на южната ни съседка успява да запази налаганата от Тройката политика на консервативни разходи, а и Германия изглежда по-благосклонна да я поддържа финансово. Същевременно се наблюдава и стабилизиране по-големите икономики с дългови проблеми като Испания и Италия, макар и втората също да страда от рискове поради политическа нестабилност. Рубини обаче не изключва вероятността от по-нататъшно излизане на някоя от по-малките закъсали членки на еврозоната, каквито в момента са Кипър и Словения. Също така той предупреждава, че независимо от привидната стабилност, структурните проблеми на Европа, свързани с нисък растеж, висок публичен дълг и загуба на конкурентоспособност, остават неразрешени.

 

 

 

 

 

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.