България е трета по отпуснати средства за инвестиции по план "Юнкер"

investment

България е на трето място по отпуснати средства за инвестиции по линия на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ). Общото финансиране, според окончателни данни на Европейската комисия към 19 март 2019 година, възлиза на 456 млн. евро, като се очаква тези средства да генерират допълнителни инвестиции в размер на 2,3 млрд. евро, в рамките на настоящия План за инвестиции за Европа, известен повече като Плана „Юнекр".

България заеме челна позиция, но заради ниския БВП, защото по номинално изражение на опуснатите средства сме на 19 място, пише infostock. След нас са: Литва (401 млн. евро отпуснати, които ще генерират 1 620 млн. евро), Латвия (231 - 999), Хърватия (203 - 903), Естония (158 - 1 338), Словения (161 - 941), Люксембург (123 - 623), Кипър (46 - 98) и Малта (11 - 34). На върха са Франция (12 299 млн. евро отпуснати, които ще генерират 64 390 млн. евро), Италия (9 688 - 63 345) и Испания (8 551 - 46 207).

По линия на ЕФСИ за страните-членки са договорени и се очаква да бъдат отпуснати още 389.8 млрд. евро инвестиции, от които ще се възползват около 929 000 малки и средни предприятия.

От тях за България, освен по Плана „Юнкер", са одобрени 7 инфраструктурни и иновационни проекти, финансирани от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) с подкрепата на ЕФСИ, като общото финансиране е близо 320 млн. евро и се очаква то да генерира общи инвестиции в размер на 874 млн. евро.

За малки и средни предприятия (МСП) са одобрени 14 споразумения с банки посредници, финансирани от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) с подкрепата на ЕФСИ на обща стойност 136 млн. евро общо финансиране, като се очаква се то да генерира около 1,5 млрд. евро инвестиции за близо 9606 МСП и дружества със средна пазарна капитализация, които ще се възползват от подобрения достъп до финансиране.

През юли 2018 г. планът „Юнкер" надхвърли своята първоначална цел за инвестиции от 315 милиарда евро, а следващата цел е да бъдат мобилизирани инвестиции в размер на 500 милиарда евро в ЕС до края на 2020 година.

Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.