Брюксел прогнозира 1.4% ръст на българската икономика и рецесия за еврозоната

1037486_3d_decay_graph_bar

БВП на България ще отбележи 1.4% ръст за 2011 г., като през първото полугодие растежът ще бъде слаб, но ще се засили във второто в резултат от стабилизирането на ЕС като цяло. Това прогнозира Европейската комисия в междинната си икономическа оценка. Прогнозата за ЕС-27 е растежът да остане нулев, а БВП на 17-те страни от еврозоната да се свие с 0.3%. Това представлява понижение с 0.6 процентни пункта за ЕС и 0.8 процентни пункта за еврозоната в сравнение с есенната прогноза от 10 ноември 2011 г.

„Икономиката на еврозоната се отправя към своята втора рецесия в рамките на едва три години, докато целия ЕС ще изпадне в стагнация”, заяви европейският комисар по икономическите и паричните въпроси Оли Рен при представянето на доклада, цитиран от Reuters.  По думите му обаче, забавянето на зоната с единна валута ще бъде леко и временно.

„Макар растежът да стагнира, наблюдаваме признаци на стабилизиране на европейската икономика. Показателят за доверие в икономиката все още е на ниско ниво, но стресът на финансовите пазари намалява. Много от стъпките, които бяха особено важни за постигането на финансова стабилност и създаването на условия за по-устойчиво развитие и разкриване на работни места, вече са предприети. С решителни действия можем да преодолеем проблемите и да преминем от стабилизиране към стимулиране на растежа и заетостта“, посочи още Рен.

При сравняване на отделните държави-членки различията в растежа са все още ясно изразени. Растежът на БВП е прогнозиран като отрицателен за 2012 г. в девет държави, непроменен в една и положителен в седемнадесет. Той ще бъде най-висок в Латвия, Литва и Полша и най-нисък в Гърция и Португалия.

Прогнозните стойности за инфлацията през 2012 г. също са леко повишени в сравнение с есента поради постоянно високите енергийни цени и повишаването на косвените данъци. Понастоящем тя е 2.3 % за ЕС и 2.1 % за еврозоната.

Според експертите, пред България не стои риска от изпадане в повторна рецесия, въпреки че прогнозният ръст на БВП на страната бе занижен с 0.9 процентни пункта в сравнение с есенната оценка. Те предвиждат, че следвайки бързото възстановяване на износа през последните 2 години, през 2012 г. вътрешното търсене ще стане двигател на растежа, особено предвид на подобрението на икономическите показатели.

Дисбалансите в частния сектор също отслабнаха с бърз темп, доказателство за което е състоянието на текущата сметка на страната, излизащо на излишък. В същото време, коефициентът на дълга на частния сектор към БВП намалява, както и зависимостта на финансовия сектор от външно финансиране.  Независимо от своята уязвимост, финансовият сектор остана стабилен и осигури умерен ръст на бизнес кредитирането през 2011 г. Освен това, икономиката на страната извлича ползите от сравнително стабилните публични финанси на страната, за които няма да се наложат корекции в дългосрочен план, коментира Комисията по отношение на България.

Брюксел подчертава като проблем слабата инвестиционна дейност на българския частен сектор, допълвайки, че инвестициите през 2012 г. ще дойдат основно от публични проекти.

Оценката за България не изключва опасността от сериозни рискове за икономиката, сред които е продължаващото напрежение на финансовите пазари, заплашващо да забави възстановяването на потреблението и инвестициите. Според ЕК, несигурността около потребителското поведение на домакинствата остава един от най-значителните рискове. Ако домакинствата ограничат високите си равнища на спестявания, това може да осигури по-силен ръст на потреблението, отбелязват експертите.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.