Защо инвестицията в системи за бизнес анализ се отплаща многократно

Защо инвестицията в системи за бизнес анализ се отплаща многократно

ПР публикация

В наши дни данните са най-изобилният ресурс, с който компаниите разполагат. Инвестициите в правилното им управление и използване се смятат за едни от най-успешните и бързо възвръщащи се вложения в дигитализация на бизнеса. Нещо повече, в съвременната динамично променяща се среда, в която ключови решения трябва да се взимат мигновено, бизнес, който контролира данните, доминира на пазара.

Според проучвания на Tableau - лидер сред платформите за бизнес анализи - организации, внедрили Business Intelligence (BI) решения, регистрират 127% възвръщаемост (ROI) в рамките на само 3 години след инвестицията.

Съвременните BI платформи предлагат богата функционалност и интуитивен интерфейс, който позволява широкото приложение на системите на всички нива в една организация и използването им от потребители без специфични технически познания. Това създава възможност за всяка компания да се превърне в такава, движена от данните.

По какви начини бизнес анализите благоприятстват развитието на организацията и защо инвестициите в тях се отплащат?

Вземане на решения, управлявани от данни

Без съмнение вземането на добре обосновани решения, базирани на данни, а не на предположения и интуиция е сред ключовите предимства, които една организация усеща незабавно след внедряването на BI софтуер. Аналитичните платформи имат потенциала да се свързват с голямо разнообразие източници на данни и значително ускоряват превръщането им в решения и действия. Проучвания показват, че внедряването на аналитично решение е в състояние да ускори петкратно процеса по вземане на решения. Това от своя страна води не само до по-голяма гъвкавост и скорост на реакция спрямо променящите се пазарни условия, но и до по-добро стратегическо планиране, по-точни прогнози и подобрено цялостно бизнес представяне.

Конкурентно предимство

Компаниите, които ефективно използват BI инструменти, си гарантират конкурентно предимство на пазара. Бизнес анализите позволява на организациите да разберат пазарните тенденции, поведението на клиентите и дейностите на конкурентите. Тази информация може да се използва за коригиране на стратегии в реално време, за по-ефективно реагиране на промените и за поддържане на предни позиции на пазара.

Подобрена оперативна ефективност

Анализът на протичащите вътре в компанията бизнес процеси е не по-малко ключов от този, насочен навън. BI инструментите помагат за идентифициране на тесни места, неефективност и области за подобрение в различни бизнес процеси. Чрез рационализиране на операциите въз основа на изводи, направени на база на данните, компаниите могат да реализират ползи като подобряване производителността на труда и използваното оборудване, да намалят разходите, да оптимизират разпределението на ресурсите и ред други.

Анализ на потребителското поведение, нужди и нагласи

Информацията, която бизнеса събира от пазара е неизчерпаема. През различните канали на комуникация компаниите акумулират големи обеми от данни за своите настоящи и потенциални клиенти. Business Intelligence (BI) платформите позволяват обработката на тези данни в тяхната взаимовръзка и дават възможност на компаниите да придобият по-задълбочено разбиране за предпочитанията, нагласите, поведението и нуждите на своите клиенти. Тази информация може да рефлектира в по-персонализирани маркетингови кампании, по-добро изживяване на клиентите и по-успешни продажби. Не случайно търговските и маркетингови екипи са сред най-активните потребители на BI инструменти, като близо 90% от тях считат софтуерите за анализ за критично важни за ефективността на тяхната работа.

Управление на риска

Предприятията са изправени пред различни рискове, независимо дали са свързани с пазарни промени, проблеми със съответствието или прекъсвания на веригата за доставки. Стъпвайки на актуални и исторически данни, платформите за бизнес анализ могат да помогнат за ранното идентифициране на потенциални рискове, позволявайки проактивни стратегии за тяхното елиминиране или смекчаване последиците от тях. Цялостното премахване или ограничаването на финансовите последици от подобни рискове в достатъчна степен оправдават инвестицията, вложена в BI решения.

Предиктивен анализ

Съвременните BI инструментите са интелигентни софтуери, стъпващи на вградени елементи на изкуствен интелект. Решения като Tableau предлагат сложни модели за предиктивен анализ, подпомагани от AI и машинно самообучение. Чрез анализиране на исторически данни и модели, фирмите могат да правят прогнози за бъдещи тенденции, продажби, търсене и други решаващи фактори с голяма вероятност, които да помогнат при предприемането на проактивни, а не реактивни решения и действия.

Правилно избрана и внедрена, една аналитична платформа може да отключи за бизнеса неподозирани ползи и да рефлектира в неговата по-висока ефективност и конкурентоспособност. Същевременно инвестицията в подобна система е по възможностите на всеки бизнес. Инвестицията във водещата платформа Tableau например започва от едва 75 евро/месеца. BI инструментите определено са софтуерни решения чиито ползи далеч надхвърлят направените капиталовложения и инвестицията в които има потенциала да се изплати многократно.

Tableau е платформа за бизнес анализи (Business Intelligence) от ново поколение, която помага на организациите да видят данните си по нов начин и да се възползват от пълния им потенциал. Нейният интуитивен и лесен за използване интерфейс позволява създаването на визуални анализи, справки и отчети само с няколко клика. Вече 11 години признат лидер сред платформите за бизнес анализ, на Tableau се доверяват над 86 000 компании в цял свят.

Тим ВИЖЪН България е сред водещите български интегратори на системи за управление и анализ на бизнеса и има дългогодишен опит в проектирането, изграждането и внедряването на цялостни дигитални решения, базирани на признати в цял свят софтуери като Microsoft Dynamics и Tableau.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.