Топ 5 ESG тенденции, които ще наблюдаваме през 2024 г. и по-нататък

Топ 5 ESG тенденции, които ще наблюдаваме през 2024 г. и по-нататък

През 2023 г. няколко основни регулаторни органа и правителства приеха законопроекти за климата и изисквания за докладване, заради което 2024 г. ще е ключова за ESG и корпоративната устойчивост.

Блогът fiscalnote.com обобщава пет тенденции в сектора, които ще са важни за следващата година.

Затягане на задължителното оповестяване

Търсенето на по-добра корпоративна прозрачност, особено по отношение на въздействието върху околната среда и излагането на физически и преходни рискове на променящия се климат, достигна своя връх през 2023 г. Новите изисквания за отчитане и оповестяване ще създадат нова вълна от отчети за устойчивост и ESG след 2024 г.

2024 г. ще бъде "Годината на съответствието", когато подходът към отчитането на устойчивостта ще премине от доброволен към задължителен. Постановления, директиви и насоки на регулаторни и международни органи ще принудят публичните и частните компании да отговорят на изискванията за измерване и отчитане на устойчивостта. Тези промени радикално ще променят начина, по който предприятията отчитат своето въздействие върху емисиите.

От 1 януари 2024 г. европейските компании, отговарящи на изискванията на Директивата за нефинансово отчитане (NFRD), ще трябва да докладват за въздействието си върху климата съгласно CSRD, нова и подобрена версия на съществуващите изисквания. От 2025 г. други големи компании, търгуващи в ЕС, ще бъдат подложени на новите регулации, което означава, че 2024 г. ще бъде годината, в която много компании ще трябва да се заемат сериозно със събирането и отчитането на ESG данни.

Новите разпоредби също така въвеждат нови определения за същественост, включително финансова същественост (как ESG влияе върху финансите на компанията), същественост на въздействието (как дейностите на компанията влияят на общностите и околната среда) и двойна същественост (финансова същественост и същественост на въздействието, комбинирани). Това е мястото, където CSRD разчупва шаблона на съществуващите практики за отчитане и се преминава към по-дълбоко интегриране на устойчивостта в основната бизнес стратегия и функциите за управление на риска.

Комисията за ценните книжа и борсите на САЩ (SEC) също въведе някои промени. Правилото за разкриване на данни за климата, предложено през март 2022 г., трябваше да бъде прието през първата половина на 2023 г. Решението беше отложено, но изглежда ще бъде прието до края на 2023 г. или началото на 2024 г. Публичните компании в САЩ вероятно ще бъдат длъжни да докладват от 2024 г. нататък.

Два законопроекта за разкриване на данни за климата в щата Калифорния, въведени тази година, ще наложат докладване за климата до 2026 г., което означава, че компаниите ще трябва да започнат да се подготвят през 2024 г.

Greenwashing в светлината на прожекторите

Greenwashing, или т.нар. "зелено измиване", е термин, с който се означават слаби или подвеждащи усилия за корпоративна устойчивост. Той ще получи по-строги правни определения през 2024 г. Още през 2023 г. например един мениджър на активи беше глобен с 19 млн. долара заради подвеждащи разкривания.

ЕС постигна споразумение за забрана на зеленото измиване и определи нови правила за подвеждащи реклами и информация за продуктите. В същото време виждаме по-внимателно разглеждане на използването на компенсации на въглеродни емисии. Има и по-строги насоки за исковете, свързани с въглеродни кредити.

По-добрите насоки и по-решителните последици ще означават повече яснота за потребителите, но също така и по-голям риск за компаниите, особено тези, които се листват на световните борси.

Съответствието ще се превърне в ключов въпрос и ESG екипите ще трябва да работят в тясно сътрудничество с комуникационните и маркетинговите екипи, за да гарантират, че съобщенията за околната среда се придържат към изискванията на юрисдикцията.

По-дълбока интеграция с баланса на компанията

Тъй като все повече финансови оповестявания, свързани с климата, стават задължителни, ще видим по-тясна интеграция на финансите и устойчивостта. ESG влиза все повече в полето на финансовите директори, финансовите контрольори и счетоводителите.

За фирмите, фокусирани върху бъдещето и мислещи за евентуални събития като глобалната цена на въглерода, въглеродът ще бъде едновременно и актив, и пасив. Може да се приложи нова концепция за емисиите, водени от задължения, за да се направят рисковете и задълженията по-видими в баланса. Това може да означава, че петролните компании например, които поставят в резервите петролни и газови залежи, може да се наложи да изчислят бъдещите данъци върху емисиите при добива на тези изкопаеми горива.

ESG екипите ще трябва да работят с екипите за финанси и управление на риска оттук нататък, за да определят как може да изглежда една по-регулирана въглеродна среда. Веригите за доставки ще трябва да подобрят своята прозрачност, ефективност и отчетност.

Обхват 3 - Емисии и прозрачност на веригата за доставки

Към днешна дата много доброволни доклади за климата избягват обхват 3 - емисиите от веригата на доставки. И все пак обхват 3 често представлява повече от 90 процента от общия отпечатък на парникови газове на компаниите.

Потребителите призовават за по-голяма прозрачност на продуктовия отпечатък и жизнените цикли. Скандалите в областта на околната среда и правата на човека показват колко малко потребителските марки знаят - и разкриват - за това как се произвеждат техните продукти.

Компаниите обаче няма да могат да избягват за дълго разкриването на ESG информация за веригите на доставки. Международният съвет по стандарти за устойчивост (ISSB) също насърчава нови рамки за устойчивост за обхват 3, освен че темата залегна в наскоро приети нормативни актове.

Разширяване извън публичните предприятия

От 2024 г. нататък докладването за устойчивост ще излезе отвъд сферата на публичните компании. Изискванията за обхват 3 разширяват тежестта за отчитане върху доставчиците, което означава, че в един момент всички частни компании от всякакъв размер, доставящи на големи публични или частни компании, вероятно ще трябва да започнат (или да подобрят) своето отчитане на въглеродните емисии.

Бързото внедряване на задължителните оповестявания относно климата е важно не само за броя на компаниите, от които скоро ще се изисква да се отчитат спрямо стандартизирани рамки, но и за дълбочината и обхвата на тези изисквания за отчитане.

2024 г. ще бъде годината, в която компаниите ще започнат да приемат ESG сериозно, не просто като упражнение за съответствие и управление на риска, а като възможност да препроектират своите бизнес модели.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.