Единна регулаторна рамка, свободен поток от данни и защита на поверителността - основата на международния цифров пазар

Единна регулаторна рамка, свободен поток от данни и защита на поверителността - основата на международния цифров пазар

Свободният трансграничен поток от данни, адекватната защита на личните данни, правата върху интелектуалната собственост и търговските тайни ("поток на данни с доверие") са от ключово значение за конкурентоспособността на всички компании, независимо от техния размер и сектор на дейност.

В сферата на цифровата търговия обаче липсва многостранна рамка и се наблюдават нарастващи регулаторни различия. Това води до фрагментиране на международните цифрови пазари.

Това констатират от европейската бизнес организация Business Europe, като предупреждават че това подкопава конкурентоспособността на компаниите, особено на малките и средните компании, които имат повече трудности да се адаптират към различните цифрови регулаторни рамки.

Организацията подчертава, че Европа представлява повече от половината от световния износ на цифрово доставени услуги, което предполага, че уреждането на регулаторната рамка има спешен характер.

Организацията препоръчва свободните трансгранични потоци от данни, забраната за принудително локализиране на данни и забраната за задължително разкриване или прехвърляне на изходен код и алгоритми, заедно с подходящата защита на личните данни, да представляват гръбнака на всяко цифрово споразумение или глава от споразумение. Като основа могат да се вземат правилата, договорени в главата за цифровата търговия на Споразумението за търговско сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство (TCA).

Изключенията от това правило (или принцип) трябва да бъдат ограничени до необходимото, за да се гарантира, че не създават международни прецеденти в тази област.

Цифровите споразумения или глави следва също да включват разпоредби, свързани с недискриминацията на услуги или стоки, предоставяни по електронен път, забраната за принудителен трансфер на технологии, улесняване на търговията (електронни договори, електронни подписи), защита на потребителите и отворени правителствени данни и подходящи инструменти за гарантиране техническа оперативна съвместимост и общи стандарти. Те биха могли също така да положат основата за отворена цифрова архитектура и надеждна цифрова екосистема.

Приключването на преговорите по съвместната инициатива на Световната търговска организация относно електронната търговия и удължаването на мораториума върху митата върху електронните предавания трябва да бъдат приоритет в дневния ред на преговорите на Европейската комисия.

Двустранните търговски споразумения без съответни разпоредби относно цифровата търговия следва да бъдат подсилени с подходящо цифрово търговско споразумение.

Регулаторното сближаване трябва да бъде съчетано с усилия за подобряване на оперативната съвместимост и проправяне на пътя към частни инвестиции в цифрова инфраструктура за намаляване на цифровото разделение.

За да се подготвите за динамичното развитие на цифровата търговия, посетете Digital4Sofia - събитие, на което ще можете да чуете и да разговаряте с успешни предприемачи в сектора. Те ще представят работещи стратегии за повече продажби през различни канали, изграждане на лоялност у клиентите и прилагането на съвременни решения за електронна търговия. Вижте повече за събитието ТУК!

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.