Защо е важна дигиталната трансформация на бизнеса?

Защо е важна дигиталната трансформация на бизнеса?

"Трансформация на бизнеса" е обобщен термин за фундаментални промени в начина, по който дадена компания извършва бизнес. Когато основният бизнес е повлиян от промени в процесите - оперативни или стратегически - може спокойно да се каже, че организацията е в разгара на трансформацията.

Защо обаче бизнесът - особено малкият и среден бизнес, който и без това е притиснат от липсата на ресурси и недостиг на капитал, да предприеме тази трансформация? На пръв поглед може да има различни причини, като недостатъчен обем на продажбите, нередовен паричен поток, второстепенно качество на продукта, увеличаване на оплакванията за обслужване на клиенти или лоша производителност.

Основната причина за решението за трансформация винаги е оцеляването на бизнеса, пише онлайн изданието business.com. Когато един или повече от тези проблеми застрашават самата платежоспособност на вашия бизнес, нищо по-малко от пълна трансформация няма да помогне.

Във всеки един бизнес стратегията и операциите се задвижват от технологиите. Независимо дали става въпрос за маркетинг, човешки ресурси, производство или финанси, всяка основна функция работи със софтуерни процеси. Следователно бизнес трансформацията се превръща в синоним на цифрова трансформация.

Концепцията за цифрова трансформация със сигурност не е нещо ново. Собствениците на фирми обсъждат тази стратегия от години и често това е посочвано като основен приоритет за много компании. Реалността за много малки и средни предприятия обаче е, че постигането на тази цел - дигитална трансформация, изглежда невъзможно.

Дефиниция на цифровата трансформация

Тази концепция често се разделя на четири категории: бизнес процес, бизнес модел, обхват и организация.

Бизнес процесите често са основният фокус на дигиталната трансформация, тъй като това включва интегрирането на технологии за подобряване на ключовите аспекти на общите процеси, например изкуствен интелект за управление на запасите, създаване на приложение за мобилни поръчки или автоматизиране на счетоводни процеси.

Трансформацията на модела включва интегриране на технологии за промяна или подобряване на индустрията като цяло чрез създаване на изцяло нов или различен бизнес модел. Често това включва дигитализация на ресурси или интегриране на авангардни технологии, които променят цялата индустрия, като подхода на Uber и Lyft.

Трансформацията на обхвата е малко по-сложна и не е възможна за всеки тип бизнес. С нея един бизнес може да разшири своите услуги и предложения, за да създаде всеобхватен тип организация. Amazon е отличен пример за това, тъй като се е разширил от това да бъде само онлайн търговец на дребно в облачните изчисления, интернет на нещата, услуги за доставки.

Организационната или културна трансформация е друг начин за подход към цифровата трансформация. Това включва създаване на системи, които подобряват фирмената култура чрез създаване на иновативни процедури, поддържане на по-висока производителност и възприемане на гъвкави методи за сътрудничество.

Затрудняват ли се малките и средни фирми с трансформацията?

Въпреки че по-голямата част от бизнес лидерите възнамеряват да предприемат повече стъпки към дигитална трансформация през следващите години, пандемията по същество принуди много компании да направят това по-скоро. Масовите блокади и преходът към отдалечена работа ги тласка към приемане на тотална цифровизация. Това също доведе до промяна в други бизнес приоритети, като подобряване на оперативната ефективност и подобряване на бизнес процесите.

Тази скорост на промяната, разбира се, води и до множество грешки и предизвикателства. Statista установява в свое проучване, че повече от половината от анкетираните компании са изправени пред "пропуски в уменията", тъй като настоящите им служители не са обучавани да използват нови технологии. Освен това 41% от екипите се борят да преминат към цифрови работни пространства, а 39% намират за изключително трудно интегрирането на нови цифрови системи в настоящите бизнес модели.

В резултат на всички тези разнообразни предизвикателства (които при по-внимателен поглед са от основно значение за бизнеса и дори не са свързани с технологиите), много бизнес лидери са доста разочаровани и дори започват да се питат дали цифровата трансформация е дългосрочно решение.

Скорост или мащаб?

Втурването на бизнеса в цифрова трансформация със сигурност не е панацея. Въпреки това, компаниите обикновено са по-успешни, когато първо се справят със специфични области, които имат най-голяма полза от дигиталната трансформация, а след това възприемат технологиите в мащаб, като ги разширят в цялата компания. Това помага за оптимизиране на разходите.

Според доклад на IDG за адаптирането на дигиталния бизнес през 2018 г. основният фокус на дигиталната трансформация са били сигурността на данните, подобренията в ИТ и стратегията на работната сила. Първите дигитално трансформирани компании са склонни да използват големи данни, мобилни технологии и облачни изчисления.

Текущите области на фокус в организациите, преминаващи през дигитална трансформация, обикновено включват изкуствен интелект, машинно обучение, IoT и софтуерно дефинирани мрежи.

Много компании нямат възможност да интегрират цифрови решения едно по едно, тъй като повечето цели и проекти изискват цялостна промяна. За някои бизнеси пандемията беше тласък да направят точно това.

Ключът към успешната цифрова трансформация е мащабната скорост - със стратегическа интеграция. Въпреки че малките и средни предприятия могат да интегрират цифрови решения по-бързо, отколкото са очаквали, те трябва да започнат с подходи, които решават най-спешните им предизвикателства. Пълната трансформация няма да се случи за една нощ, а трябва внимателна, методична стратегия.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.