Основни проблеми на бизнеса при работата с данни и решения за тяхното преодоляване

Основни проблеми на бизнеса при работата с данни и решения за тяхното преодоляване

Информацията е ключов стратегически ресурс за всяка компания. В съвременния дигитален свят пълноценното ѝ използване е предпоставка за по-успешно функциониране и по-висока конкурентоспособност на бизнеса като цяло.

Въпреки това все още голяма част от организациите не успяват да извлекат максималната полза от данните и определят себе си като "богати на данни, но бедни на информация".

Причините за това често могат да се открият в неефективния подход към работата с данни, неспособността за свързване на информацията, постъпваща от множество източници в една цялостна картина, сложни и тромави инструменти за боравене с данните и ред други.

Сред най-често срещаните проблеми, с които се сблъсква бизнесът при работата с данни, са:

Несъответствие между броя на хора, които се нуждаят от данните в ежедневната си работа, и тези, които могат да създадат нужните справки

Дори в днешния динамичен свят все още едва около 8 % от хората в една организация имат непосредствен достъп до силата на данните в ежедневната си работа. За да получат информацията, която им е нужна, те често трябва да я поискат под формата на справка от обособен IT или аналитичен отдел и търпеливо да изчакат своя ред. Понякога между тези два момента минават дни или дори седмици, което на практика значително намалява или дори елиминира полезния ефект на данните. Ето защо често бизнесите изпадат в ситуация, в която екипите им базират своите решения и дейности много повече на интуиция и предположения, отколкото на надеждна информация.

Съвременните Business Intelligence (BI) решения за работа с данни са логичната алтернатива за разрешаване на този проблем. Платформи като Tableau радикално променят начина, по който бизнесът взаимодейства с данните, като предоставят анализите в ръцете на всеки отделен служител и подпомагат изграждането на фирмена култура, базирана на информацията.

При този подход специализираните IT екипи вече не се занимават с несвойствената дейност по създаване на справки и отчети, а изграждат архитектурата на данните и се грижат за тяхната достоверност и сигурност. Като стъпи на тези надеждни източници на информация и с помощта на лесни за използване drag-and-drop операции, всеки в компанията може да потърси отговори на въпросите, които го вълнуват, само с няколко клика на мишката.

Остаряла информация и невъзможност за бърза реакция

Забавянето при създаване на справки и отчети е един от най-често срещаните проблеми, с които бизнесът се сблъсква, и е пряко следствие от остарелия подход към работата с данните. В нашата дейност сме се срещали с не един и двама клиенти, които са принудени да чакат дни и дори седмици, докато получат отчети и справки за състоянието на бизнеса, върху които да базират стратегическите и оперативните си решения. Това е немислимо дълъг период в съвременния бизнес, когато заплахи и благоприятни възможности възникват всяка минута.

Инвестирането в структурирани източници на информация и Business Intelligence решения, които да комбинират и представят данните в реално или близко до реалното време, може да се превърне в огромно пазарно преимущество за всеки бизнес и потенциално да доведе до постигането на по-добри конкурентни позиции.

Съвременните BI платформи, от своя страна, предлагат богати възможности за изграждане и представяне на отчети и прогнозни модели, както и за автоматизиране на процесите по тяхното обновяване и споделяне, така че мениджмънтът на компанията във всеки един момент да разполага с актуални данни, на които да базира перспективни решения.

Невъзможност да се види пълната картина на бизнеса

Огромният обем на данните, които генерира всяка компания, и най-вече тяхната фрагментираност затруднява бизнес потребителите да получат цялостен поглед върху важната за тях информация и да я превърнат в изводи, решения и действия.

Много компании все още са в ситуация, в която боравят с различни източници на данни, създаващи информация в различни и на пръв поглед несъвместими формати. Невъзможността тези данни да бъдат интегрирани и използвани съвместно като един пълноценен източник на информация лишава потребителите от възможността да получат цялостен поглед върху бизнеса. Това, от своя страна, може да доведе до редица проблеми, като се започне от неефективното и непълноценно използване на самите данни и се стигне до пропуснати възможности и ползи за бизнеса.

Модерните системи за бизнес анализи предлагат собствени решения на този проблем под формата на стандартни връзки (connectors), които позволяват системата да се свърже с голямо разнообразие от източници на данни и да комбинира подаваната от тях информация.

Водещата BI платформа Tableau например предлага стандартни връзки към над 100 от най-популярните и често използвани източници на данни като Excel и PDF файлове, Google, Microsoft, IBM, Dropbox, Amazon и много други. Те позволяват платформата едновременно да се свърже с многообразие от източници на данни и само с няколко клика с мишката да изгради на тази база информативни отчети, справки и визуализации, които разкриват тенденции, зависимости и причинно-следствени връзки.

Статичност на използваните справки и отчети

Статичните отчети и визуализации на данни, които компаниите масово използват и днес, са полезни за представяне на състоянието на бизнеса в даден фиксиран период от време, но трудно могат да дадат отговор на постоянно възникващите въпроси, които различните потребители или звена на организацията могат да имат към едни и същи данни.

Без възможност активно да се изследват данните в различни сечения и от различни ъгли, за да се открият причинно-следствени връзки, да се идентифицират тенденции и да се отговори на текущо възникващи въпроси, бизнесът често се озовава в ситуация "да управлява автомобил, като разчита само на огледалото за обратно виждане".

Съвременните инструменти за визуални анализи са базирани на изграждането на интерактивни графики, отчети и справки, които дават възможност за активно взаимодействие с данните. Подобна интерактивност не само помага за представянето на данните в лесен за възприемане визуален вид, но и дава възможност да се потърсят причините за текущото състояние на бизнеса и да се отговори на въпросите какво и защо се случва с него в момента и какво можем да очакваме, ако променим дадени параметри.

Tableau - нов поглед върху данните

Tableau е семейство Business Intelligence (BI) решения, което вече 10 поредни години неизменно заема лидерска позицията в сектора на системите за бизнес анализ, според престижната класация Gartner Magic Quadrant.

Изградено, за да помогне на хората да виждат и разбират по-добре данните, приложението Tableau налага стандартите за качество при съвременните BI системи и помага на хиляди компании да използват информацията като свое конкурентно предимство. С интуитивния си и лесен за работа интерфейс, Tableau дава възможност на организациите да изградят фирмена култура, базирана на анализа и пълноценното използване на данните.

Като партньор на Tableau в България, Тим ВИЖЪН България предоставя пълен спектър от услуги, свързани с внедряване и пълноценното използване на решението, и напомня, че до 19.12.2022 г. бизнесите могат да кандидатстват за 100% безвъзмездно финансиране за въвеждане на BI системи по условията на процедура BG-RRP-3.005 "Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия".

ПР материал на ТИМ Вижън България

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.