България ще си партнира с "Интел" за обучаване на учители и ментори в сферата на AI

България ще си партнира с "Интел" за обучаване на учители и ментори в сферата на AI

Правителството е одобрило подписването на меморандум между Министерството на иновациите и растежа и "Интел" в областта на изкуствения интелект.

Меморандумът предвижда чрез програмите Intel Digital Readiness да се създаде партньорство с правителството, академичните среди и заинтересованите страни от индустрията, вижда се от решенията на Министерския съвет.

След подписване на допълнително, правнообвързващо споразумение, Министерството на иновациите и растежа и "Интел" ще могат да стартират, внедрят и изпълняват програмата Intel® AI for Youth в България, за което проактивно ще комуникират и ще създават осведоменост сред целевите аудитории (напр. ученици, студенти, учители и академични институции).

Корпорацията ще обучава и сертифицира учители и ментори от България.

Министерството на иновациите и растежа ще осигури капацитет за управление на проекти чрез местни изпълнителни органи (публични или частни). То ще осигури и водещи лектори от България за първоначалното обучение по изкуствен интелект, предоставено от "Интел", които ще бъдат лидери на бъдещите модели на обучение.

Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.