Оптимизъм за пазара на бизнес имоти в България

commercial_real_estate2_5e4j1

Резултатите на пазарите на бизнес имоти в региона на Централна и Източна Европа показват цялостно подобрение през третото тримесечие на 2014 г. в сравнение с предходните периоди според допитване на Кралския институт на лицензираните консултанти в областта на недвижимите имоти (Royal Institution of Chartered Surveyors, RICS).

Очакванията за търсенето от страна на наемателите са положителни в България, Чехия и Унгария и умерено негативни (по-скоро на неутрална територия) в Румъния.

Картината за наемните нива е по-неясна, както по отношение на страните, така и при разграничението между първокласни и второстепенни имоти. Към момента, нагласите сред инвеститорите са сходни във всички страни от региона.

По-силен икономически растеж в повечето страни
Икономиката на Унгария и Чехия вече отбеляза силни стойности на растеж и икономическо възстановяване. В България се очаква засилване на растежа през остатъка от 2014 г. и през цялата 2015. Все пак растежът в Унгария вероятно ще се забави поради по-слабото външно търсене, както и в Румъния, която показа значително бавен ръст през второто тримесечие и остава инертна. След рекордно ниски темпове на инфлация в региона през 2015 се очаква леко повишаване на потребителските цени.

Унгария с най-силен наемен пазар
Балансът на нагласите за предстоящото търсене на имоти от наематели е положителен в България, Чехия и Унгария и с отрицателна, но близка до неутралната стойност в Румъния.

Увереността в бъдещото търсене се подобрява най-съществено в Унгария в отражение на по-стабилната икономическа среда.
За трето поредно тримесечие България отчете ръст, въпреки че напредъкът до момента остава сравнително скромен.

Чехия излезе на положителни нива след спад в предходното тримесечие. В Румъния движението е в обратна посока, след като увереността по отношение на търсенето се понижи за второ поредно тримесечие.

Нивата на реализираното търсене от наематели отчетоха ръст във всички четири страни, като с по-силни темпове се отличиха България и Унгария.

Известно намаление на свободните площи в Унгария стана причина за обрат при наемите. В Чехия напротив, предлагането продължава да изпреварва търсенето, което отчасти обяснява и тенденцията за по-песимистични перспективи за наемите. Свободните наличности от бизнес площи нараснаха и в Румъния.

В България в краткосрочен план очакванията за наемите остават положителни, но в дългосрочен се виждат значителни различия между стойностите за първокласни площи и за имоти с по-ниско качество. "Към края на 2014 г. се наблюдава ускоряване на сделките за офис площи, а повечето големи проекти постигат почти пълна заетост. Аутсорсинг секторът предприема първи съществени стъпки извън столицата. Що се отнася до нашите проекти - Expo 2000 - най-новата ни офис сграда (Фаза 3) със 7000 кв.м обща отдаваема площ бе напълно наета една година преди планираното завършване на 1 декември тази година. „Мол Варна” ще приеме компания за аутсорсинг на бизнес процеси на 2000 кв.м през следващата година ", коментира Адина Уелш, изпълнителен директор на Expo Park Office 2000, проект на Raiffeisen Property Holding International.

В допълнение тя коментира: "Търсенето на офис площи на по-високо технологично ниво е все по-силно, а проектите в процес на подготовка са малко. Наемателите показват повишен интерес към качествена офис среда за своите служители, както и към енергоспестяващи технологии, а също така намират тези условия за основателна причина за по-високите нива на наемите за първокласни площи. През следващата година ние планираме разрушаването на бившата "Сграда на годината 2000" – към днешна дата технически остаряла - и изграждането на Фаза 4 с 13 000 кв.м отдаваема площ, като се надяваме това да бъде "Сграда на годината 2017 ".

В Чехия краткосрочните очаквания за наемите са отрицателни за офис сектора, но сочат лек растеж в търговския и индустриалния. В дългосочен план очакванията са за спад.

През следващите 12 месеца на пазара на първокласни площи в Унгария и Румъния очакванията са за ръст с около 2-2.5 %, докато стойностите за второстепенни имоти се предвижда да се задържат в същия период в Унгария и да намалеят в Румъния.

Подобрен инвестиционен климат в региона
Към момента нагласите за инвеститорското търсене са сходни и положителни за всички страни в региона. България отчете нов ръст на запитванията от страна на инвеститори, а условията за кредитиране леко се се подобриха. През последните три месеца Унгария регистрира ръст на инвестиционна активност в резултат по-добрите възможности за финансиране. Запитванията нарастват с най-силен темп от почти десетилетие насам.

Чехия също се възползва от по-благоприятния инвестиционен климат. Апетитът на чуждестранните купувачи поддържа атмосферата относително оптимистична във всички сектори.

Картината изглежда по-неблагоприятна в Румъния, но и там има съществено подобрение на условията за финансиране.

По отношение на стойностита на активите, най-силен ръст се очаква в Унгария (2,5%) , докато България и Румъния очакванията са за леко по-слаб растеж (2-2.5 %) на годишна база. В Чехия се очаква лек спад (по-малко от 1%).

Цените за първокласни активи от всички видове имоти се очаква да се увеличат с около 4% в България и Унгария и с 3% в Румъния за следващите 12 месеца, докато стойностите на второстепенните имоти ще останат в общи линии без промяна във всяка от страните, според проучването.

 

Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.