Срокът за допълнителни документи за интервенции в областта на агроекологията се удължава до 30 септември

Срокът за допълнителни документи за интервенции в областта на агроекологията се удължава до 30 септември

До 30 септември се удължава се срокът за предоставяне допълнителни документи за част от интервенциите в областта на агроекологията.

Това предвижда публикуваният за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение на Наредба № 10 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 - 2027 г.,  съобщават от пресслужбата на Министерството на земеделието и храните.

Промяната цели да предостави възможност на земеделските стопани да разполагат с повече време за подготовка и предоставяне на изискуемите документи за одобрение за участие и получаване на плащане по интервенциите в областта на околната среда и климата.

В предложението за предоставяне на по-дълъг срок не са идентифицирани допълнителни рискове по отношение на осъществявания контрол и своевременната обработка на подадените заявления.

Крайният срок за предоставяне на предложения и коментари по публикувания документ е до 21 юли 2024 г. включително. Документът е публикуван тук: https://www.mzh.government.bg/bg/normativni-aktove/proekti-na-normativni-aktove/proekt-na-naredba-za-izmenenie-na-naredba-10080724/

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.