Повечето мениджъри на фирми оценяват високо инвестиционния климат в България

Повечето мениджъри на фирми оценяват високо инвестиционния климат в България

Общо 52% от мениджърите на компании, които са направили значителни инвестиции и са открили нови работни места през последните четири години, смятат, че инвестиционният климат в България е добър, а една трета от тях го определят като отличен. Това показват данни от проучване на Менпауър Груп.

Основните фактори за положителната им оценка са високото качество на труда (70%), сравнително ниските разходи за него (66%) и лесният достъп до други пазари (64%), както и благоприятният данъчен режим, отличното интернет покритие и конкурентните цени за развитие на бизнес.

Само 6% от анкетираните посочват политическата и икономическа стабилност на страната като предимство.

В същото време почти половината от компаниите, които са развивали дейност в съседни държави през последните пет години, споделят, че бизнес климатът в страната е по-добър в сравнение с този в Румъния, Сърбия, Босна и Херцеговина, Северна Македония и Черна гора.

Според резултатите от проучването две трети от компаниите успяват да намерят служители за свободните си позиции, а 12% изпитват сериозни трудности да привлекат и задържат таланти, основно в секторите "Туризъм и хотелиерство" и "Строителство и инженеринг". В същото време приблизително една трета от анкетираните са частично удовлетворени, a всеки десети - изцяло неудовлетворен от качеството на образованието в страната, като изключение правят традиционно силните предмети "Математика", "Чужди езици", "Физика" и "Химия".

По отношение на плановете за заетостта през следващите три месеца малко над половината от респондентите не очакват значителна промяна на общия брой наети в техните компании до края на юни 2021 г., докато 26% планират да открият нови работни места, а 16% прогнозират намаление на работната сила.

Само 16% от инвеститорите в страната намират силна държавна подкрепа за развиване на бизнес дейност, 8% смятат, че тя е задоволителна, а 38% - че е слаба или липсва.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.