Фирма ще се регистрира вече за два дни

admin-1

Новите фирми ще може да се регистрират и вписват дори за часове. Това става възможно след като заявленията за вписване на първоначална регистрация на търговци ще се разглеждат до края на следващия работен ден от постъпването им в Търговския регистър. Произнасянето ще се извършва незабавно след разглеждане на заявлението, освен в случаите когато на заявителя са дадени указания, съобщиха от Агенцията за вписване.

От това става ясно, че фирма може да се регистрира най-много за два дни - първият ден на постъпване на заявлението и втория ден за произнасянето и вписването. В същото време обаче е възможно, ако не всичко с документите е наред да се дадат указания за поправяне на грешки или непълноти. Това и изпълнението на указанията може да забави регистрацията и вписването. Принципът обаче е, че фирмите трябва да се регистрират в рамките на горепосочения срок.

С изменения в Закона за търговския регистър, които бяха обнародвани на 17 юли 2015 г., агенцията беше задължена да разглежда до края на следващия работен ден от постъпването им заявленията за вписване на първоначална регистрация. Макар измененията да са факт още от лятото, Агенцията по вписванията имаше 4 месеца, за да изпълни новите изисквания. Сега от ведомството съобщават, че вече са внедрени функционалностите, които ще позволят тази бърза регистрация.

Друго нововъведение, което влиза в сила е, че търговският регистър вече ще изпраща указания на електронна поща, посочена от дружеството. Те ще продължават да се публикуват и на партидата на фирмата в регистъра.

Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.