Почти една трета от българските фирми отчитат спад на приходите през септември заради коронавируса

business-2-Pixabay

Почти една трета от българските фирми отчитат спад на приходите заради коронакризата, показват данни от проучване, осъществено от Националния статистически институт (НСИ) сред 3 770 предприятия с приблизително 230 хил. наети лица. Изследването е направено този месец.

Общо 32,2% от участвалите в анкетата фирми посочват, че през септември са имали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги в сравнение с август, 49,5% са посочили, че не е имало промяна в приходите от продажби, а 17,8% отчитат увеличение.

Най-засегнатият сектор от негативните тенденции е строителството. Малко над 37% от строителните компании отчитат понижение на приходите през септември спрямо предишния месец. За индустрията този дял е 34,3%.

В икономическите дейности в сектора „Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности“ намаление в приходите от продажби отчитат 35,4% от фирмите, а за дейностите „Търговия, транспорт и ресторантьорство“ – 30,9%.

Малко под една пета от фирмите, участвали в проучването, посочват, че служителите им са ползвали платен отпуск, 10% са пускали персонал в неплатен отпуск. Малко над 9% посочват, че са освободили или съкратили работници, а 8,3% казват, че са се възползвали от правителствените мерки за подпомагане на работодателите.

За октомври 95,1% от анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност, а 1,9% ще преустановят временно дейността си.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.