Какво е BI и как помага на бизнеса?

Fayla-Computer-2

Бизнес интелиджънс (BI) е специфична подгрупа на управлението на данни, която позволява на предприятията да извлекат полезна информация от контекстуализирани данни.

В съвременната бизнес среда големите данни царуват. Данните обаче сами по себе си не определят дали бизнесът ще успее, или не, той трябва да бъде организиран и контекстуализиран по такъв начин, че да може да се съберат ценни прозрения и да се действа по тях, пише онлайн изданието business.com.

Научете как усъвършенстваните BI инструменти могат да автоматизират този процес, интегрирайки развиващите се технологии, като например машинно обучение, за да помогнат на организациите да реагират на променящите се условия, артикулирани от събраните данни.

Какво е BI?

Това е процесът, чрез който организациите събират, организират и контекстуализират данни, като често използват визуализации, за да улеснят разбирането им с един поглед. Терминът възниква през 60-те години и се разширява по значение. Днес BI се отнася до широк спектър от дейности, свързани с данни, включително извличане на данни, отчитане, визуализация и заявки.

BI се основава на данни  от безброй източници - счетоводен софтуер, CRM софтуер, софтуер за управление на запасите, трафик на уебсайт и други неструктурирани данни, събрани от различни източници. Процесът събира тези данни и ги пакетира в прости, лесни за разбиране отчети и визуализации. BI софтуерът също така гарантира, че данните могат лесно да бъдат заявявани и филтрирани, като ви помага да прегледате информацията, от която се нуждаете, когато имате нужда от нея.

Добрият BI инструмент улеснява разбирането и филтрирането на огромните масиви от данни, които бизнесът събира. На практика всеки в дадена организация трябва да може да използва BI.

Ползи от използването на BI

Процесът дава представа за организацията за нейните клиенти и продукти, така че да  подобри операциите, обслужването на клиентите и конкурентните си предимства. Бизнес разузнаването може да подкрепи бизнес целите, като предоставя панорамен изглед на цялата информация, която организацията събира, и помага на ключовите заинтересовани страни да вземат по-информирани решения, да идентифицират ключови критерии, да проследяват показатели и да извличат конкретни точки от данни при поискване.

Най-модерните BI системи използват алгоритми за машинно обучение, които контекстуализират огромни масиви от данни, изпращайки предупреждения и препоръки до лицата, вземащи решения, при поискване или когато се каталогизират аномални данни.

BI може да се използва за анализ на приходите и разходите, като намира възможности за увеличаване на рентабилността, за профилиране и проследяване поведението на клиентите, за измерване на ключови показатели за ефективност, анализ на пазарните тенденции и други.

Едно от най-големите предимства, предлагани от BI инструментите днес, е, че те дават възможност на нетехническите членове на екипа да се възползват от данните. Сега има продукти, които автоматично управляват и мащабират инфраструктурата за данни на компанията или изпълняват усъвършенствани тестове, които преди са били сфера само на изследователите на данни. Данните не са само за екипа по BI, но и за всички екипи в компанията.

Интегриране на BI инструменти с друг бизнес софтуер

BI инструментите могат да се интегрират с други системи, които компанията използва ежедневно, за да подобри организацията на данните и прозренията, които може да извлече от тях. BI инструментът е най-ефективен, когато контекстуализира широкообхватни, често разнородни данни.

Най-модерните BI инструменти използват иновативни технологии като машинно обучение и изкуствен интелект, за да автоматизират определени задачи и да подобрят отзивчивостта на организацията към данни.

Каква е разликата между BI и бизнес анализ

Технически BI  се използва за вземане на по-информирани решения тук и сега, докато бизнес анализът или анализът на данни се използват за предвиждане на бъдещи обстоятелства и съответно насочване на вашите бизнес операции. Тази разлика е фина, но значителна. Казано по-просто, BI предлага моментна снимка на настоящето и близкото минало, докато бизнес анализът прави образовани предположения за бъдещето. И двете изискват контекстуализирани данни, за да работят с пълния си потенциал.

Всеки бизнес, занимаващ се със събиране на данни и анализ на данни, трябва да включва както BI, така и бизнес анализ в своите операции. Въпреки че тези концепции са различни, те са тясно свързани, така че екипът за BI и екипът за бизнес анализ трябва да работят заедно. В малък бизнес тези екипи могат да включват едни и същи членове.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.