Училище за мениджъри

music-for-buisness-staff-motivation

Тяхна работа е да създадат среда, в която всеки член на екипа да поеме отговорност за собственото си развитиe.

[divider] [/divider]

Минa доста време от момента, в който единствената форма на обучение, подобно на килийните училища, се изразяваше в прекарването на часове в една зала заедно с професор, който толкова пъти е преподавал един и същи материал, че дори не обръща внимание на това, което говори (нито пък на тези, които го слушат).

Вероятно това твърдение би възмутило привържениците на класическото образование и „наливането“ на ум в главата, независимо от това, че последните проучвания в областта сочат, че до 1 година се забравя всичко, което е запаметено наизуст по време на училищното и университетското образование. Другите по-скоро ще си замълчат и ще продължат да гледат някоя от лекциите в най-големия образователен портал Coursera, в който в момента милиони потребители от цял свят изграждат собствени виртуални университети, базирани на личните им интереси. Или пък ще заложат на модерната платформа за обучения на компанията, в която всеки пристигащ се включва, създавайки не само съдържание, но и участвайки активно в едно общностно учене...

„Три са факторите, с които технологиите промениха методите,  по които се обучаваме. На първо място, това е достъпът. Светът е глобален и достъпът до информация, ресурси и хора е неограничен. Самата аз всеки ден използвам глобалната мрежа, за да придобивам нови умения. Второ - мястото или липсата на граници. Вече не е нужно да си в конкретно физическо пространство по определено време, за да научиш нещо ново. И  трето,  начинът, по който общуваме. Новите поколения се раждат с технологиите и общуват различно.“

Тези основни тенденции очерта Силвия Андреева от Melon Learning в своята  презентация по време на едно от най-интересните събития в сферата на бизнес обученията - L&D Innovation Expo, втората формална среща на BGTrainers.com. Сп. Enterprise беше единствената медия, получила възможността да погледне от „другата страна“ на съвременните тенденции в образованието и по-специално на обученията, насочени към корпоративния сектор.

Един е акцентът, който можеше да се усети по време на срещата на българските обучители от новото поколение - „хората учат като част от собственото си желание за развитие”. Осъзнавайки този прост факт, всеки мениджър може да повиши значително капацитета на екипа си.

 

Как става това на практика?

 

Обучението и професионалното израстване и развитие трябва да се интегрират все повече с работните процеси. Нужни са системи и методи, които подкрепят развитието на всичките му нива: трейнинги, насърчаване на споделянето на опит между членовете на екипите, възможности за директно прилагане на новите знания и умения в работата.

 

Фактите говорят сами за себе си. Един от най-ярките примери за използването на интернет като среда за учене (и научаване) е мега порталът Coursera – https://www.coursera.org. Зад този проект за изграждане на онлайн университет на бъдещето стоят над 60 висши училища от цял свят, между които водещи учебни заведения като Дюк, Станфорд, Бъркли и мн.др.

 

Към момента в инициативата участват 3 милиона студенти от цял свят (над 13 хиляди от които предприемчиви и любопитни млади българи), включени в над 300 курса, в които те не са просто пасивни зрители, а активни участници, работещи в групи и участващи в различни задачи и проекти. Част от завършените курсове в Coursera се признават за легитимни и носещи кредити в множество университети, а самите представители на бизнеса все повече започват да обръщат поглед към възможностите, предлагани от платформата.

 

Coursera не е единственият пример в сферата – през 2012 г. London School of Business стартира глобална онлайн програма и то изцяло базирана на Facebook.

 

Добавената стойност на университетите на бъдещето

 

се крие и във възможността за повишаване на квалификацията на работещите специалисти. Много от нас са наясно колко е трудно да балансираш с лекции и изпити в университета, докато работиш на две места и се грижиш за семейството си. Подобни онлайн платформи дават Свобода (с главно С) да избираме кога, как и по колко време да отделяме, както и какви курсове да взимаме, съобразени с личните ни нужди.

 

Как може да се възползва бизнесът от този тип обучения?

 

В период на глобален дисбаланс на търсенето и предлагането на конкретни професионални умения, онлайн обученията предоставят отлични възможности на предприемчивите мениджъри да се възползват от тях по оптимален за компаниите си начин. За пример можем да дадем Софтуерната академия на Телерик, една от най-големите български софтуерни компании, която предоставя безплатни онлайн курсове във всички сфери на ИТ образованието. Инициатива, която, дори и породена от добра воля, има ясен подтекст – имаме нужда от квалифицирани специалисти.

 

Очаквано, в големи компании като Hewlett Packard, отдавна използват преимуществата на онлайн средата за обучения. „В нашата компанията идват хора, които мислят и работят бързо и  участват в създаването и разпространението на познания”, обяснява Мария Бачварова, L&D Business Partner в Hewlett-Packard.  „Наша цел е да започнем да работим на високи обороти още от самото прекрачване на прага на офиса.”, допълва тя.

 

За да се използва пълноценно този огромен ресурс в HP и всеки един от членовете на екипа да поеме собствената си отговорност за личностното си развитие и лидерство, компанията е разработила онлайн система, в която всеки споделя в специализирани форуми и развива познанията, натрупани по време на работа.

 

Сугестопедията – педагогика на скрития умствен и физически резерв

 

Но да се върнем към учебната зала или да завием със 120 км/ч. покрай  нея и да влезем в един на пръв поглед „магически“ метод за обучение – Сугестопедията. Този интересен педагогически метод води началото си от българския учен и доктор по медицина проф. д-р Георги Лозанов и неговата визия за образование на бъдещето.

 

Днес сугестопедията е предпочитана основно от иновативните обучителни центрове по езици, стимулиращи един ненатрапващ се, избягващ рамките на класната стая, ефективен метод,  или както практиците в областта го наричат - човешкото учене. Освен за овладяване на нов език, тя може да бъде използвана в различни типове обучения, особено при такива,  изискващи усвояване на големи обеми от информация.

 

Сугестопедиятата в никакъв случай не трябва да се приема като  „наливане на знания в главите на обучаващите се, без те да са активни“. Това е интерактивен метод, използващ и емоциите на участниците и споделящ един принципите на Аристотел „Да обучаваш ума без да обучиш сърцето (интелект и чувства) не е обучение“. Сред характерните й елементи са хармоничната и креативна среда, деликатното поведение на преподавателя, който никога не оставя обучаващия се да се чувства като на изпит, двуплановост и многоканалност в предоставянето на информацията, и не на последно място  -  смехът и релаксиращата атмосфера. Звучи приятно, нали?

 

Методите за обучение, както и фирмите на пазара, работещи в сектора, са десетки. Много често те се различават генерално по своя характер и постигнати резултати, подобно на интернет средата за обучение и сугестопедията, като начини за придобиване на знания.

 

Независимо кой метод или комбинация от методи изберете, вече сте направили още една стъпка и сериозна инвестиция в развитието на вашата компания и служители, защото бизнес, който не се развива и не се учи от тенденциите и добрите практики, не може да бъде конкурентоспособен.

 

Автор: Хелияна Велинова

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.