Тръгва кредитирането от Гаранционния фонд за земеделски проекти

money2

Седем търговски банки подписаха днес дългоочакваните споразумения за гарантиране на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони на обща стойност 607 млн. лв. Средствата са осигурени по линия на Националния гаранционен фонд, администриран от Българската банка за развитие, разполагащ с общо 1.2 млрд. лв. банкови гаранции за фермери, които нямат достатъчни ресурси да обезпечат спечелените от тях проекти.

Одобрените банки в рамките на първата процедура по ЗОП, в която са взели участие общо 17 финансови институции, са Банка ДСК, Пощенска банка, ОББ, Райфайзенбанк, СИБанк, ЦКБ и Българо-американска кредитна банка. Стана ясно още, че Пиреос банк също е преминала успешно тръжната процедура, но неин представител на присъстваше на подписването. По думите на главния изпълнителен директор на ББР Асен Ягодин, се очаква още през месец февруари да бъде проведена и втора процедура за подбор на банки, които да администрират оставащите над 540 млн. лв. Очакванията му са да бъдат сключени споразумения с поне още 5 финансови институции. Критериите ще бъдат едни и същи: ниски лихви (около 7%), облекчени условия за получаване на кредит (без такси) и приоритетно разглеждане на заявленията (между 8 и 21 дни).

Гаранциите ще покриват до 80% от риска по кредити, отпуснати за реализация на одобрени проекти по мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ 122 „Добавяне на стойност към икономическата стойност на горите“ и 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“. Кредитите ще се отпускат с максимален 10-годишен срок в рамките на до 21 дни след получено искане, при лихви от 7-8 процента и без начислена такса за управление. Според Асен Ягодин, активната работа по предоставянето на банкови гаранции вероятно ще започне към второто тримесечие на годината. За да получат финансиране, бенефициентите трябва да са малки или средни предприятия в добро финансово състояние със сключени договори по една от трите мерки.

По думите на зам.-министъра на земеделието и храните Светлана Боянова, по мярка 121 гаранциите ще бъдат отпускани за проекти от приоритетни области, каквито са тези за производство на плодове и зеленчуци, инициативите на млади фермери и полупазарни стопанства. Тя напомни, че благодарение на прехрърлянето им към Гаранционния фонд, по ПРСР са били спасени над 200 млн. евро, които в противен случай щяха да бъдат върнати на ЕК. По-рано този месец стана ясно, че страната ни безвръзватно губи 51 млн. евро, останали неразплатени до края на 2012 г.

Боянова отново отхвърли възможността да подаде оставка във връзка със скандала със застрояването на терен край Несебър, защитен по Натура 2000. Защитеният терен от 29 дка. дюни в местността Кокала бе продаден от земеделското министерство на 27 ноември 2012 г. с подписа на зам.-министъра и впоследствие бе препродадена на четворно по-висока цена. „Аз заставам зад подписа си. Като юрист аз гледам записаното в преписката, а там нямаше записани никакви дюни. Ако това беше записано, случаят дори нямаше да стигне до Министерството на земеделието и храните, а щеше да остане работа на Министерството на околната среда и водите. Всеки да си носи отговорност за дейността.“, коментира зам.-министърът. Тя категорично отрече и обвиненията, че се е намесвала в работата на комисията за оценка на стратегии за местно развитие, подадени от местни инициативни групи (МИГ) в рамките на ос „Лидер“ на ПРСР.

Автор: Мария Черешева

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.