Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | October 1, 2020

Отиди най-горе

Най-горе

От Миглена Иванова

Външната търговия на България отчита двуцифрени ръстове през февруари

10/04/2017 |

Външната търговия на България отчита двуцифрени ръстове през първите два месеца от годината спрямо същия период на миналата година, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

През януари и февруари 2017 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 7,8 млрд. лв. Спрямо същия период на 2016 г. износът се увеличава с 12,7%.

Само през февруари общият износ надвишава 4 млрд. лв. и се увеличава с 16,3% спрямо същия месец на предходната година.

Същевременно вносът през първите два месеца от годината са на стойност 8,6 млрд. лв., което е с 18,5% повече спрямо същия период на 2016 г.

През февруари 2017 г. общият внос се увеличава с 15,8% на годишна база и възлиза на 4, 4 млрд. лв.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно за периода януари - февруари 2017 г. и е на стойност 857,1 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 423,3 млн. лева.

През февруари 2017 г. общото външнотърговско салдо е отрицателно и е на стойност 379,2 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото също е отрицателно и е в размер на 157,4 млн. лева.

Търговия на България с трети страни

Износ

През първите два месеца от годината износът на България за трети страни се увеличава с 20% спрямо предходната година и е на стойност 2,8 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Египет, Китай, Сърбия, Македония и Русия, които формират 56% от износа за трети страни.

През февруари 2017 г. износът на България за трети страни се увеличава с 27,2% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1,5 млрд. лева.

През първите два месеца на 2017 г. най-голям ръст е отбелязан в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” (136,3%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти” (75%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Разнообразни готови продукти (10,7%).

Внос

Вносът на България от трети страни за януари и февруари 2017 г. се увеличава с 31% в сравнение със съответния период на предходната година и е на стойност 3,2 млрд. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Русия, Турция, Китай и Сърбия.

През февруари 2017 г. вносът на България от трети страни се увеличава с 31,3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1,6 млрд. лв.

Най-голямо процентно увеличение е отчетено в секторите „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. Горивата)” (72,9%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти ” (57,3%). Спад се наблюдава единствено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (7,8%).

Външнотърговското салдо на България с трети страни през първите два месеца от годината е отрицателно и е в размер на 348,3 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото също е отрицателно и е на стойност 188 млн. лева.
През февруари 2017 г. външнотърговското салдо с трети страни е отрицателно и е на стойност 85,5 млн. лева.

Търговия с Европейския съюз (ЕС)

Износ

През януари 2017 г. износът на България за ЕС се увеличава със 7,2% спрямо същия месец на 2016 г. и е в размер на 2,4 млрд. лв. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Нидерландия, които формират 68,9% от износа за държавите  членки на ЕС.

Най-голям ръст е отбелязан в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” (48,6%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти” (44,6%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (10,7%).

Внос

Вносът на България от ЕС през януари 2017 г. се увеличава с 16,5% спрямо година по-рано и е на стойност 2,6 млрд. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Испания и Гърция.

По сектори най-голямо процентно увеличение е отчетено при „Минерални горива, масла и подобни продукти” (121,2%). Намаление се наблюдава единствено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” (15,1%).

Външнотърговското салдо на България с ЕС за януари 2017 г. е отрицателно и е на стойност 215,1 млн. лева . След елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки салдото също е отрицателно и е в размер на 82,7 млн. лева.

Онлайн търговията подкрепя ръста на оборотите на търговците през февруари

10/04/2017 |

По предварителни сезонно изгладениданни през февруари 2017 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” по съпоставими цени нараства с 0,2% спрямо предходния месец. Повече

Промишленото производство нараства през февруари

10/04/2017 |

По предварителни данни през февруари 2017 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 3,7% в сравнение с януари 2017 г. Повече

Сградното строителство подкрепя ръста на строителната продукция през февруари

10/04/2017 |

По предварителни данни през февруари 2017 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 2,2% над равнището от предходния месец. Повече

Euler Hermes запази рейтинга на България на ниво В2 – „умерен риск“

10/04/2017 |

Компанията в застраховането на търговски кредити Euler Hermes запази рейтинга на България на ниво В2 - „умерен риск“, съобщават от компанията. Повече

Четири финансови грешки, които собствениците на малък бизнес трябва да избягват

10/04/2017 |

Всеки предприемач е правил и ще прави финансови грешки в процеса на управление на бизнеса. Тези, които нямат познания по счетоводство, често пренебрегват необходимостта да повишат финансовата си грамотност. Истината обаче е, че дори и малки финансови грешки могат да доведат до сериозни проблеми с паричните потоци дори при най-малко невнимание. Повече

Магазините на Billa в България отчитат най-силен ръст на оборота в ЦИЕ

07/04/2017 |

С малко над 15% се увеличава оборотът на Billa България за 2016 г. - двойно по-голям ръст спрямо оборота средно за Централна и Източна Европа, като страната ни е лидер за региона по ръст, отчитат от търговската верига. Брутните приходи от продажби на стоки възлизат на над 785 млн. лева, показват още данните. Повече

България е усвоила 15 млрд. лева за програмния период 2007-2013 г.

07/04/2017 |

„За програмния период 2007-2013 България отчете към ЕС почти 15 млрд. лева по оперативните програми, съфинансирани чрез Структурните и Кохезионния фондове, като общият процент на изпълнение е почти 98%. По програмите от земеделските и рибарските фондове към Комисията отчетените средства са в размер на почти 5 милиарда лева, което е 98% от бюджета на двете програми“, обяви вицепремиерът по европейските фондове Малина Крумова. Повече

Евроинс най-вероятно ще бъде делистнато от БФБ

07/04/2017 |

Застрахователното дружество Евроинс най-вероятно ще бъде делистнато от Българската фондова борса (БФБ), съобщават от компанията. Повече

Социалните придобивки са ефективен инструмент за повишаване на мотивацията на служителите

07/04/2017 |

Все повече работодатели в България припознават програмите за социални придобивки и възнаграждения като един от най-ефективните методи за повишаване на мотивацията на служителите, подобряване на резултатите и представянето на компанията. Повече