Заплатите в производствения сектор ще се увеличават бързо заради недостига на кадри

Заплатите в производствения сектор ще се увеличават бързо заради недостига на кадри

Заплатите в производствения сектор се очаква да последват тези в ИТ сектора заради малкото кадри, за които се борят фирмите.

Търсенето на технически кадри в момента - инженери, оператори, техници и т.н., е засилено. Същевременно интересът на младите хора към производството е по-слаб, наличните кадри са малко и очакванията за възнагражденията се увеличават, коментират Галина Попова, главен HR консултант, GI Group.

В доклад на компанията се посочва, че въпреки инвестициите в автоматизация основен проблем на фирмите от производствения сектор е намирането на специализирани работници.

Докладът се базира на проучване, проведено от Istituto Piepoli, независим институт за маркетингови изследвания, върху извадка от 240 лица, вземащи решения (мениджъри по човешки ресурси, мениджъри на заводи, производствени мениджъри) на компании в производствена индустрия. Проучването е проведено в 6 държави (Бразилия, Китай, Германия, Италия, Полша и Обединеното кралство).

Недостигът на работна ръка се дължи на няколко причини, включително погрешното възприемане на производството като индустрия, изискваща физическа сила и сфера, в която преобладава ръчният или нискоквалифициран труд, както и липсата на подходящи умения, посочва се в доклада на GI Group.

Повече от половината от мениджърите в производствени компании казват, че човешката работна сила ще остане от решаващо значение за индустрията. Почти една четвърт от анкетираните мениджъри смятат, че автоматизацията ще създаде нови работни места и възможности за кариера, а други над 20% смятат, че работници ще бъдат прехвърлени на нови позиции.

Като цяло автоматизацията се разглежда като възможност за компаниите да увеличат производството и да останат конкурентоспособни, а за служителите - да подобрят уменията си, да растат професионално и да получават по-високи възнаграждения.

Това обаче може да представлява риск за тези работници с недостатъчни или остарели умения. В това отношение 33% от респондентите споменават, че много работници в момента нямат правилните умения за съвременните работни места.

Експертите по света са съгласни, че от ниско и средноквалифицираните работници все повече ще се изисква опит със специализирани инструменти и машини, както и специализирано обучение, докато за специализираните служители от решаващо значение ще бъде да притежават дигитални умения и умения за управление на проекти и за публично говорене.

Когато става въпрос за ниско и средноквалифицирани работници, компаниите в близко бъдеще ще търсят основно производствени оператори, оператори на машини и устройства. Най-търсените специализирани роли ще бъдат на хора, които планират процеса на производството, мениджъри по осигуряване на качеството и мениджъри по поддръжката.

Автоматизацията, наред с устойчивостта, е една от основните тенденции, които са водещи в индустрията и допринасят за нейното развитие. Според доклада 84% от компаниите вече са въвели инструменти за дигитална трансформация, като облачните изчисления (27%) и цифровата интеграция (22%) са най-използваните, следвани плътно от анализ на големи данни (20%), киберсигурност (19%) и, не на последно място, роботиката и изкуствения интелект (16%).

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.