Люба Паунова: Ще продължим да работим за реализиране на визията на компанията „Здраве за всички, глад за никого“

Люба Паунова: Ще продължим да работим за реализиране на визията на компанията „Здраве за всички, глад за никого“

Люба Паунова е ръководител "Човешки ресурси" на Байер за Румъния, България и Молдова и управител на Байер България

Люба Паунова се присъединява към Байер през 2015 г. като ръководител "Човешки ресурси" за групата държави Румъния, България и Молдова. От юли 2021 г. е управител на Байер България. Преди това е заемала ръководни позиции в сферата на човешките ресурси в Алфа Финанс Холдинг и Юробанк И ЕФ Джи България. Люба има магистърска степен по Стратегическо управление от Софийския университет и е член на Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD).

Госпожо Паунова, поемате длъжността управител на Байер България в дни на пандемия от Ковид-19. Надига се поредната Ковид вълна. Как се подготвяте за нея, очаквате ли да доведе до промени в бранша?

В Байер глобално и локално вече имаме отработени процеси и процедури, които следваме с цел вътрешна оценка на риска и адекватни мерки, които да осигурят здравето и безопасността на нашите служители, но също и на нашите партньори. От близо и постоянно следим промените в местното законодателство и изискванията, които следват от него, както и промените на ситуацията в страната. Имаме добре установена практика за работа от разстояние, както и необходимите технологии, за да може тя да се осъществява и това е от голяма полза за компанията.

Здравето и безопосността на нашите служители е абсолютен приоритет за Байер. Това, което разбрахме през последната година и половина е, че е много важна навременната, ясна и открита комуникация с нашите служители и партньори като успоредно поддържаме тясна връзка, въпреки ограниченията в редица случаи за контакт лице в лице.

Байер е компания, работеща в областта на здравеопазването и земеделието. Какви поуки от Ковид кризата за тези два сектора бихте извели, свързани с ресурсите, производството и снабдяването?

Както споменах, навременната, ясна и открита комуникация с нашите служители и с нашите партньори е от изключително значение във всеки един момент, въпреки периодите с редуцирани директни контакти. Ограничителните мерки определено създават нови условия в процесите на производство и снабдяване и изискват много по-добро и по възможност предварително планиране, както и висока гъвкавост и готовност да се работи по алтернативен план.

Екипите ни, работещи в областта на здравеопазване и земеделие полагат повече усилия, за да подсигурят доброто и качествено обслужване на нашите клиенти и партньори и тяхната удовлетвореност. Доволни сме, че въпреки предизвикателствата успяхме и успяваме да сме до нашите клиенти и да работим заедно с тях, за да подкрепим техния успех.

Глобалното земеделие е изправено пред основното предизвикателство на климатичните изменения. До какви промени води това в сектор растителната защита и семена? Какви иновации в земеделието могат да се очакват в бъдеще по този повод?

Земеделските производители са на първа линия в борбата за забавяне на климатичните промени. Техният живот и бизнес зависят от времевите условия и те са едни от първите, засегнати от суша, наводнения и екстремни условия. Земеделието има изключителен интерес да бъде част от решението за климатичните промени.

За да се гарантира по-устойчиво бъдеще, земеделските производители предприемат стъпки към бъдеще с нулеви въглеродни емисии. Развитието на интелигентни решения за климата, включително дигитално земеделие и подобрени технологии за отглеждане на растения, ще спомогне за намаляване на въздействието на земеделието върху изменението на климата в бъдеще.

Байер работи в тясно сътрудничество с производители, партньори и потребители, за да проучи начини за намаляване на въздействието върху земеделието. Към днешна дата колективно сме постигнали напредък спрямо целите си, като: осигуряване на персонализирани решения за производители, които се справят с предизвикателството на климата индивидуално за всяко поле; приоритизиране на иновациите с ограничено въздействие върху околната среда; намаляване на глобалните емисии на парникови газове при производството на соя, царевица и други ключови култури.

Байер пое ангажимент за неутрализиране на въглеродните си емисии до 2030 г. За да постигнем това, ще приложим мерки за енергийна ефективност, ще преминем на 100 % електроенергия от възобновяеми енергийни източници и ще компенсираме останалите емисии чрез подобряване на биологичното разнообразие.

Има ли пренасищане на кадри на фармацевтичния пазар у нас след оттеглянето на някои от представителствата на фармацевтичните компании от България?

В последните месеци сме имали търсене за някои нишови роли във фарамцевтично направление и категорично мога да кажа, че предлагането на кадри не се е променило значително. Вярвам, че колегите, които са работили и работят в тези представителства са добри професионалисти и ще намерят своето бъдещо професионално развитие.

В каква посока смятате, че трябва да продължи развитието на Байер България през следващите години?

В Байер считаме за своя мисия да работим за подобряване на достъпа на пациентите до лекарства, както и да разработваме и предоставяме иновативни терапии. Превантивната грижа за здравето, обучението и достъпа до информация, базирана на науката също са сред нашите приоритети. В областта на земеделието, амбициите ни са свързани с модерното земеделие и ефективното използване на технологиите с цел ефективност на земеделското производство, но и устойчиво развитие и разумна грижа за природата и ресурсите.

Байер България играе важна роля в глобалния свят на Байер. Дружеството е доказало своята значимост през годините с устойчиво развитие и създаване на стойност за клиентите. Байер България ще продължи да работи за реализиране на визията на компанията "Здраве за всички, глад за никого". Успехът ни в тази амбиция е тясно свързан с нашите служители.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.