Големи данни, голям проблем: Защо има недостиг на служители за анализ на данни?

Големи данни, голям проблем: Защо има недостиг на служители за анализ на данни?

Тъй като все повече фирми разчитат на големи данни, за да подобрят своите операции, има недостиг на хора, които са достатъчно квалифицирани, за да интерпретират точно тази информация и да я прилагат в практиката.

Като се има предвид експлозивния растеж на търсенето на експерти по анализ на данни, организациите могат да направят много, за да привлекат и задържат таланти в сектора на данните, пише business.com.

В широк смисъл анализът на данни е систематично прилагане на статистически техники към набор от данни. С други думи, данните се събират и интерпретират, а резултатите се използват за извършване на оценки и вземане на решения.

Петте стъпки на анализа на данни

Типичният процес на анализ на данни може да бъде разделен на пет отделни стъпки. Първата е да се определи целта - какво бизнесът се опитва да измери. Невъзможно е да се създаде систематичен процес, управляван от данни, като система за подпомагане на вземането на решения, без първо да се идентифицира какво се проучва и каква е целта.

Втората стъпка е събирането на данните. Анализаторът на данни трябва да измисли ефективен и задълбочен метод за събиране на съответната необходима информация. Данните се събират вътрешно или външно. Вътрешно анализаторът събира информация чрез проучвания, софтуер за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) или данни за продукти. Външно анализаторът събира информация чрез вторични източници, като например държавни документи, програмни интерфейси на социални медии или пазарни тенденции.

Третата стъпка е прочистването на данните. Това е стъпката, която подготвя данните за анализ. Изтриването на дублиращата се информация, коригирането на грешките и стандартизирането на форматите на данните обикновено представляват по-голямата част от работата в тази фаза.

Четвъртата стъпка е самият анализ на данните. В процеса се прилагат различни статистически и логически методи. Целта на тази стъпка е да се идентифицират тенденции, отклонения и вариации, за да се получи възможна представа за пазар, продукт или клиентска база.

Последната стъпка е интерпретацията на данните съобразно заложените цели на анализа.

Защо има недостиг на анализатори на данни

Науката за данните е най-бързо развиващото се ИТ умение през 2021 г., според DevSkiller. Движещата сила зад растежа на науката за данните е самото количество генерирани данни.

Дори и когато все повече хора се образоват в тази област, все още няма достатъчно анализатори на данни. Една от причините е, че това е позиция, която изисква високо ниво на технически умения. Напълно обучен анализатор ще има силни способности в статистиката, математиката, програмирането, вероятностите и системите за данни. Времето, необходимо за придобиване и овладяване на тези предметни области, е една от причините компаниите обикновено да изискват магистърска степен по наука за данни от служителите, които наемат.

Втората причина е липсата на опит. Науката за данни е сравнително нова възможност за кариера, което е една от причините да има значителен недостиг на опитни анализатори на данни. Хората, които са нови в тази област, е малко вероятно да имат опит с прилагането на концепции за анализ на данни в реални бизнес ситуации.

Третата причина е интензивната конкуренция между бизнесите. Както големите, така и малките предприятия използват анализи на данни, за да вземат информирани решения. Това търсене на анализатори на данни е може би най-голямата причина за недостига на анализатори на данни на пазара за наемане на работа.

Друга пречка е липсата на насоки. Във всяка нова сфера на кариера обикновено липсва стандартизация или надзор. Много работни сектори имат ръководен орган, който да насочва амбициозните кандидати, като същевременно свързва работодателите с бъдещите служители. Индустрията за анализ на данни има остра нужда от организация, която да стандартизира, сертифицира и обучи следващото поколение анализатори.

Как да намерите специалисти по анализ на данни за бизнеса си

Един начин е вътрешното наемане, което не е толкова скъпото, колкото външното. Преместването на служител на позицията е плюс, защото вътрешният нает вече ще има разбиране за културата, персонала и процесите на компанията. Така организацията ще отделя по-малко време за процедури по въвеждащи обучения.

При вътрешно наемане ще е необходимо да се осигури обучение на избрания служител в професията, за да се развие адекватно в пълноценен анализатор на данни. С търпение и правилно преподаване настоящ служител може да заеме тази позиция.

Скъпо е да наемете цял екип от анализатори на данни, а недостигът на таланти не улеснява намирането на множество квалифицирани хора. За щастие понякога един бизнес може да разчита само на няколко експерти по данни - или дори само на един. Някои от стъпките, необходими за завършване на анализ на данни, могат дори да бъдат прехвърлени на по-малко квалифицирани служители, които може да имат времето за такива проекти.

Понякога най-добрият подход за изграждане на способна работна сила е комбинация от външен обхват и вътрешно развитие. Тази динамика е най-подходяща за бизнес, който създава отдел за анализ на данни от самото начало. Наемането на поне един опитен анализатор на данни с управленски умения е важна първа стъпка.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.