Афганистанецът Саид Азими: България за мен е втора родина

sn5

В ефира на Дарик радио той сподели своята лична история за престоя си в България и разказа за проблемите на имигрантите в страната

Проект "Национална информационна кампания за правата на имигрантите и по-доброто им възприемане от българското общество" представя в ефира на Дарик радио личните истории на имигрантите в България. Основна цел на проекта е да запознае обществото с предизвикателствата, пред които се изправят имигрантите у нас и трудностите, които срещат като чужденци.

Своята лична история със слушателите на Дарик радио сподели афганистанецът Саид Азими, който е в България от 26 години. Той е избрал страната ни, за да продължи образованието си, като завършва Право в Софийски университет „Св. Климент Охридски". Неговият живот вече е в България и за него тя се превръща във втора родина, нарича България „моята страна".

Според Саид основен проблем, с който трябва да се справят имигрантите, е липсата на достатъчно информация за техните права и задължения в страната, както и за различните възможности, от които могат да се възползват. Той определя като трудна и работата с институциите и регулаторните органи, които не координират достатъчно ефективно своята дейност по отношение на имигрантите. Саид изтъкна и належащата нужда от мрежа от информационни центрове, в които имигрантите могат да получат информация и консултации от различно естество.

В рамките на проект "Национална информационна кампания за правата на имигрантите и по-доброто им възприемане от българското общество" имигрантите ще имат възможността да се срещнат с представители на българските институции и да коментират с тях своите проблеми и права на национален форум, който ще се проведе в София.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни. Той е с продължителност 5 месеца, а общата му стойност е 79 967,47 лева.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Интернешънъл Трейнинг енд Дивелопмънт Център" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и Договарящия орган.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.