Десет начина, по които големите данни променят бизнеса

Десет начина, по които големите данни променят бизнеса

През последните няколко години големите данни промениха начина, по който работят много компании. Големите данни обещават да революционизират бизнеса и вече си проправят път и към средни и малки организации.

Business.com обобщава 10 начина, по които големите данни променят бизнеса.

По-добро бизнес разузнаване

Бизнес разузнаването е набор от инструменти за данни, използвани за предоставяне на по-добра бизнес информация. Това върви ръка за ръка с големи данни. Преди възхода на големите данни проучванията бяха доста ограничени.

Големите данни доведоха до създаването на бизнес разузнаване като законна кариера. Много компании се подготвят, като наемат експерти по бизнес разузнаване, защото те помагат на компанията да се изкачи на следващото ниво.

В днешно време е рядкост да се намери бизнес, който изобщо не генерира никакви данни, така че всеки бизнес може да се възползва от по-добро бизнес разузнаване. Редовно се измислят и нови приложения в сферата.

По-насочен маркетинг

Първото въздействие на големите данни върху бизнеса е свързано с прозренията за поведението на клиентите при пазаруване. Преди големите данни компаниите разполагаха само с данни от реални продажби. Големите данни, напротив, улавят дребни действия на клиентите, което позволява на бизнеса да създава по-насочени маркетингови кампании.

Анализът на големи данни може не винаги да е перфектен, но е много точен. Тази висока точност позволява на компаниите да насочват маркетинга към реалните нужди на клиентите.

Големите данни могат да осигурят много специфична информация въз основа на хронологията на покупките и сърфирането, което позволява на компаниите да създават силно персонализирани оферти за съществуващи клиенти. Тези оферти могат да бъдат представени чрез имейл, фирмени уебсайтове, стрийминг услуги и онлайн реклама.

Големите данни могат също да се използват за анализиране на текст, видео, изображения и аудио данни в сайтове за прегледи, социални медии и други уебсайтове, за да се определят нагласите на клиентите, да се открият модели и да се достави подходящо съдържание.

Проактивно обслужване на клиенти

Големите данни ще обърнат обслужването на клиентите с главата надолу, тъй като позволяват на бизнеса да знае точно от какво се нуждаят клиентите им, преди дори да изразят притесненията си. Този вид проактивно обслужване на клиенти ще революционизира бизнеса, който иска да се разграничи с превъзходно обслужване на клиенти.

Представете си, че клиент изпитва проблем след покупка и се обажда в съответната компания. Анализът на големи данни в реално време на акаунта на клиента и посещенията на уебсайта на компанията може да предвиди един или два проблема, които може да изискват помощ. Гласова подкана може дори да попита клиента дали има конкретен проблем и да предостави автоматизирана помощ.

Така агентите по обслужването на клиентите ще имат и по-добра представа за какво е обаждането и ще предоставят компетентно обслужване. Допълнителен анализ на големи данни може да позволи на представителите да се свързват проактивно с клиентите, при които прогнозният анализ определя, че може да има проблем.

Отзивчиви към клиента продукти

Големите данни не само обещават да подобрят обслужването на клиентите, като го направят по-проактивно, но също така ще позволят на компаниите да създават продукти, отговарящи на нуждите на клиентите. Продуктовият дизайн може да бъде фокусиран върху задоволяване на нуждите на клиентите по начини, които никога не са били възможни.

Вместо да разчитате на клиентите да кажат на вашия бизнес какво търсят в даден продукт, можете да използвате анализ на данни, за да предвидите тази информация. Можете да събирате данни от клиенти, които споделят своите предпочитания чрез проучвания и навици за пазаруване. Можете дори да използвате сценарии, за да създадете по-добра картина за това как трябва да изглежда един бъдещ продукт.

Възходът на CDO и отделите за данни

Големите данни не само променят начина, по който бизнесът работи с клиентите, но и начина, по който работят вътрешно. През 80-те и 90-те години ИТ отделът излезе на преден план, тъй като движещата сила на производителността се увеличи и оттам - общият растеж на бизнеса. Заедно с ИТ отдела дойде възходът на главния информационен директор. Сега фирмите разработват отдели за данни, които са отделни от ИТ отделите, както и назначават главни служители по данни (CDO), които докладват директно на главния изпълнителен директор.

Подобрения в оперативната ефективност

Индустриалните инженери са фокусирани върху ефективността и знаят, че имат нужда от данни, за да направят процеса по-ефективен. Големите данни предоставят богата информация за всеки продукт и процес.

Инженерите анализират големи данни, за да търсят начини да направят процесите по-ефективни. Анализът на големи данни работи добре с теорията на ограниченията: Данните правят ограниченията по-лесни за разпознаване и, след като бъдат разпознати, по-лесни за идентифициране. Когато най-обвързващото ограничение бъде открито и след това премахнато, бизнесът може да види огромно увеличение на производителността.

Спад на разходите

Големите данни имат силата да намаляват бизнес разходите. По-конкретно, сега компаниите използват тази информация, за да намерят тенденции и точно да предскажат бъдещи събития в рамките на своите индустрии. Като знаете кога нещо може да се случи, това подобрява планирането. Това помага да определите по-точно кога, какво и колко да произвеждате.

Добър пример са разходите за материални запаси. Скъпо е да поддържате инвентар. Анализът на големи данни може да помогне да се предвиди кога ще се осъществят продажбите и следователно кога трябва да започне производството. Допълнителен анализ може да разкрие оптималното време за закупуване на инвентар и дори колко инвентар да държите в наличност.

Откриване на измами

Компаниите в сектора на финансовите услуги и застраховането използват големи данни, за да откриват измамни трансакции и застрахователни измами, като откриват аномалии. Банките и процесорите за кредитни карти също могат да използват големи данни, за да открият измамни плащания, понякога дори преди картодържателят да разбере, че картата му е била компрометирана. Анализът на големи данни може също така да намали честотата на фалшиви положителни резултати при откриване на измами, докато преди това финансовата институция би замразила сметката на търговеца и това може да се окаже фалшива аларма.

Киберсигурност

Специалистите по ИТ и киберсигурност могат да използват големи данни, за да предвидят предварително заплахи и уязвимости, за да предотвратят пробиви на данни. В допълнение към информацията, събрана от компютри и мобилни устройства, големите данни включват данни от мрежи, сензори, облачни системи и смарт устройства за откриване на потенциални проблеми.

Възможностите включват унифицирано представяне на данни, откриване на атаки от нулев ден, споделяне на данни между системи за откриване на заплахи, анализ в реално време, вземане на проби, обработка на данни с ограничени ресурси и анализ на времеви серии за откриване на аномалии.

Намаляване на риска по веригата на доставки

Какво ще стане, ако можете да забележите потенциални проблеми във веригата за доставки на вашата компания, за да можете проактивно да смените доставчици, да пренасочите стоки или да използвате различни спедитори? Големите данни ви позволяват да го направите.

Amazon промени играта за доставка със своите опции за доставка за един, два и в същия ден. . За да бъдат в крак, други фирми могат да използват големи данни за управление на флота за доставка чрез оптимизиране на маршрути, координиране на графици за доставка и предоставяне на точните местоположения на артикулите. Тази допълнителна ефективност води до спестяване на гориво, тъй като превозните средства за доставка могат да поемат по най-ефективните маршрути.

Когато UPS внедри големи данни по този начин, в крайна сметка увеличи статистиката си за навременна доставка и спести 1,6 милиона галона бензин годишно, според Crayon Data.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.