Български компании могат да кандидатстват за проекти за 55,6 млн. евро по Механизма за свързване на Европа

CEF_1

Български организации и компании могат да участват в конкурси за проекти, които ще бъдат финансирани с общо 55,6 млн. евро в сектор „Телекомуникации” от Механизма за свързване на Европа, стана ясно на информационен ден, организиран от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

16,9 милиона евро е бюджетът за проекти, свързани с нови услуги или усъвършенстване на съществуващите системи за електронни обществени поръчки, електронно здравеопазване, електронна идентичност и онлайн решаване на спорове.

Безпроблемното медицинско обслужване на гражданите от Европейския съюз, които пътуват в друга държава и намаляването на риска от лекарски грешки, е в основата на проектите, които ще бъдат одобрени в областта на електронното здравеопазване. Целта е да бъдат усъвършенствани трансграничният единен здравен картон и електронните рецепти.

В момента на 21 езика действа информационната система, която подпомага сравняването и използването на различните национални документи (сертификати, удостоверения и др.), необходими за участие в процедурите за трансгранични обществени поръчки. Целта на новите предложения в областта на трансграничните обществени поръчки, които ще бъдат финансирани от Механизма за свързване на Европа, е да се привлекат и доставчиците на услуги за сертифициране и удостоверяване.

По темата за електронната идентичност ще бъдат подпомагани проекти за популяризиране и ускоряване на използването и от администрацията и бизнеса, както и за интеграция в съществуващите електронни услуги, електронни системи и онлайн платформи.

Проектите за онлайн решаване на спорове трябва да бъдат насочени към предлагането на изцяло онлайн, прости, бързи и евтини извънсъдебни решения за уреждане на възникнали спорове, което да стимулира трансграничната електронната търговия, чрез повишаване на доверието и сигурността, както за европейските потребители, така и за търговците.

Бюджетът за усъвършенстването на трансгранично електронно фактуриране в рамките на Европейския съюз е 7 милиона евро.

Българските участници в конкурсите по Механизма за свързване на Европа в повечето случаи трябва да потърсят партньори от други държави от ЕС за включване в консорциум. Безвъзмездните средства  са между 50 и 100 процента от преките допустими разходи за изпълнението на проекта. Представените днес конкурси са обявени на 30 октомври и 17 ноември, като сроковете за подаване на предложения са съответно 19 януари 2016 г. и 15 март 2016 г.

В програмата за 2016 година се очаква да бъдат обявени конкурси за безопасен интернет с бюджет до 5 милиона евро и 100 процента финансиране; Електронна доставка на документи - до 1 млн. евро и 75 процента покриване на разходите, принос към  паневропейската библиотека Еуропеана – до 10 млн. евро и 100 процента безвъзмездна помощ. Предстои и обявяване на конкурси за електронен обмен на информация, за осигурителни данни, както и свързвани на бизнеса регистри.

Механизмът за свързване на Европа дава възможност за подготовка и изпълнение на проекти от общ интерес в рамките на политиката за трансевропейските мрежи в секторите на енергетиката, транспорта и телекомуникациите. Финансовият инструмент е насочен към постигане на реални подобрения в живота на гражданите, икономиката и администрациите чрез изграждането на оперативно съвместими инфраструктури въз основа на утвърдени технически и организационни решения.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.