Годишната инфлация в България се забавя леко до 17,6% през октомври

Годишната инфлация в България се забавя леко до 17,6% през октомври

Годишната инфлация в България през октомври се забавя до 17,6% през октомври, отчита Националният статистически институт (НСИ).

През октомври 2022 г. месечната инфлация е 0,9% спрямо предходния месец, инфлацията от началото на годината достига 15%, а средногодишната инфлация за периода ноември 2021 - октомври 2022 г. спрямо периода ноември 2020 - октомври 2021 г. е 13,8%, сочат още данните на НСИ.

Най-силен ръст на цените се отчитат в групата облекло и обувки - 7%, развлечение и култура - 2,7%, храни и напитки - 2,3%, здравеопазване - 2,1%, а най-силен спад се регистрира в групата комунални услуги - 2,1%, транспорт - 1,4%.

Що се отнася до отделните стоки и услуги, най-силно се понижават цените при централното газоснабдяване - с почти 31%, предвид намалението и на цената на природния газ. Най-масовият бензин А95 поевтинява с 3,5% за отчетния период, а горивата за битови нужди - с 1%.

Същевременно продължават да растат цените на пелетите - с 2%, въглища - с 1,6%, обувки - с почти 9%, облекло - с 6,2%, и др.

Според хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) месечната инфлация е 0,6% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за октомври 2022 г. спрямо октомври 2021 г. е 14,8%.

Инфлацията от началото на годината (октомври 2022 г. спрямо декември 2021 г.) е 12,7%, а средногодишната инфлация за периода ноември 2021 - октомври 2022 г. спрямо периода ноември 2020 - октомври 2021 г. е 11,7%.

Индексът на цените за малката кошница през октомври 2022 г. регистрира увеличение с 1,9% на месечна база и с 19,7% от началото на годината (октомври 2022 г. спрямо декември 2021 г.).

Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.