БВП на България се разширява с 2,5% през първото тримесечие спрямо края на 2020 г.

БВП на България се разширява с 2,5% през първото тримесечие спрямо края на 2020 г.

Икономиката на България се свива с 1,8% през първото тримесечие на годината спрямо първото тримесечие на миналата година. В сравнение с края на 2020 г. обаче брутният вътрешен продукт (БВП) се увеличава с 2,5%, показват експресните оценки на Националния статистически институт (НСИ).

Данните вероятно ще бъдат ревизирани след няколко седмици, защото не включват някои компоненти.

Според експресните оценки на НСИ за първото тримесечие на 2021 г. БВП в номинално изражение достига 26,436 млрд. лева.

Реализираната добавена стойност през първото тримесечие на 2021 г. е 22,665 млрд. лева.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление с 84.8%, което в стойностно изражение възлиза на 22,393 млрд. лева. През първото тримесечие на 2021 г. бруто капиталообразуването е 4,108 млрд. лева и заема 15.5% относителен дял в БВП.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.