От днес влизат в сила по-строги правила за защита на личните данни в ЕС

От днес (25 май 2018 г.) в Европейския съюз (ЕС) влиза в сила новият регламент за защита на личните данни (GDPR). Според Брюксел новата регулация ще позволи на гражданите на блока да контролират по-добре своите лични данни, като модернизира и уеднаквява правилата в тази област.

Общият регламент относно защитата на данните е част от пакета с реформи за защита на данните на ЕС, заедно с директивата за защита на данните за полицията и органите на наказателноправната система.

С новия регламент се въвеждат множество значителни промени спрямо действащата правна рамка и се завишават изискванията към субектите в системата за защита на личните данни.

Лични данни според законовата рамка е всяка информация, независимо от технологията за нейното събиране или обработване, свързана с физическите лица, която може да ги идентифицира като такива. Това включва имена, адреси, електронна поща, данни за местоположение, интернет адреси, „бисквитки“ и други.

За да се събират и обработват лични данни, считано от днес физическите лица трябва да изразят предварително съгласие за това. Съгласието може да бъде давано чрез устна или писмена декларация, вкл. и по електронен път. Лицата получават правото по всяко време да оттеглят това свое съгласие, като GDPR дава право на физическото лице данните му да бъдат изтрити. Така на практика в ЕС се въвежда „правото да бъдеш забравен“.

В организациите се въвежда длъжностно лице, което трябва да отговаря за защитата на личните данни. Във всеки един момент тези длъжностни лица ще трябва да могат да докажат, че обработват данните добросъвестно.

Администраторите на лични данни могат да подлежат и на значителни наказания – в размер на до 20 млн. евро или до 4% от общия годишен световен оборот (която от двете суми е по-висока), при нарушения.

Европейската комисия (ЕК) вече предупреди, че България и още седем държави от ЕС не са готови за прилагането на регламента. При сериозни нередности страните са заплашени и от съдебен процес.

Междувременно Андрус Ансип, заместник-председател, отговарящ за цифровия единен пазар, коментира във връзка с новите правила, че „неприкосновеността на личния живот на европейските граждани ще бъде по-добре защитена, а предприятията ще ползват един и същ набор от правила в целия ЕС“.

„Надеждните правила за защита на данните са базата за функционирането на единния цифров пазар и за процъфтяването на интернет икономиката. Новите правила гарантират, че гражданите могат да имат доверие в начина, по който данните им се използват, и че ЕС може да се възползва максимално от възможностите,предлагани от основаната на данни икономика. Нашите нови правила за защита на данните бяха договорени поради конкретна причина: две трети от европейците бяха обезпокоени от начина, по който се обработваха данните им, и имаха чувството, че не могат да контролират информацията, която предоставят онлайн. Предприятията се нуждаят от яснота, за да могат да разгърнат дейността си в ЕС по безопасен начин. Неотдавнашните скандали с данните потвърдиха, че с по-строги и по-ясни правила за защита на данните постъпваме правилно в Европа“, казва той.

Комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова допълва, че „личните данни са златото на XXI век“.

„Ние оставяме данните си на практика с всяка направена стъпка, особено в цифровия свят. Що се отнася до личните данни днес, хората са изложени като в аквариум. Защитата на данните е основно право в ЕС. Благодарение на новите правила европейските граждани отново ще могат да упражняват контрол върху своите данни. Сега имаме избор и можем да решим какво става и кой с какви видове данни разполага“, подчертава тя.

„Предприятията, които печелят пари от нашите данни, са натоварени с повече отговорности. Те следва също да дават нещо в замяна на потребителите — поне сигурността на техните данни. Предприятията, чиято основна дейност не включва обработката на данни, имат по-малко задължения и трябва най-вече да гарантират, че данните, които обработват, са защитени и се използват по законен начин“, допълва тя.

„Всички, особено предприятията, които печелят от личните ни данни, ще имат интерес да спазват правилата“, заключава еврокомисарят.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.