Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | April 22, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

mysuccess

Куриерът, моят приятел

28/03/2013 |

Преглед на стоката, тест и избор между няколко артикула, указания към куриера, нощни доставки или връщане на пратката – това са само част от иновациите, които Еконт Експрес въвежда през последните две години в отговор на променящите се желания на потребителите и развитието на технологиите. Повече

Кооперирането позволява поддържане на ниски цени в логистичния бранш

28/03/2013 |

„Благодарение на кооперирането с две други компании ни оптимизирахме разходите си в размер на шестцифрена сума, което ни позволява на сериозната преса в сектора, поддържайки ниски цени, Така ние не инвестираме средства, формирайки загуби", Повече

Успех от третия опит

23/02/2013 |

Всичко започва с едни 100 долара, които Стефан Бурев успява да изкара за един ден, докато е на студентска бригада в САЩ. Без да знае английски език. В момента, в партньорство с Магдалена Димитрова, е собственик и управител на 6 магазина от веригата за дрехи втора употреба„Мания“,  реализирали над 4 млн. лв. стокооборот само за 2012 г. Повече

Как да се реализирам в условия на криза и свит трудов пазар?

23/02/2013 |

За Ивайло Вътев, финансов директор в Аурубис България, въпросът дали да замине извън България след завършването си никога не е стоял на дневен ред. И така, през 1996 г. той се озовава на трудовия пазар у нас със скромна автобиография в период, в който фирмите не просто не наемат служители, а закриват дейност и съкращават персонал. Повече

Стипендии за обучение в Cisco Institute могат да спечелят студенти на форума “MySuccess in Education”

21/02/2013 |

Три пълни стипендии за участие в менторска програма по мениджмънт към Института за предриемчество на Cisco могат да спечелят студенти в рамките на форума “MySuccess in Education”, организиран ежегодно от списание ENTERPRISE. Повече

Качеството на обслужването остава проблем за българските аптеки

29/11/2012 |

Клиентите на фармацевтични стоки в много по-голяма степен се чувстват задължени да направят правилен избор, тъй като в случая принципът ''проба-грешка'' не е приложим, както е в по-традиционните сектори на търговията. Повече

Как глобалните фармацевтични фирми посрещат кризата?

29/11/2012 |

Глобализацията поражда сериозни предизвикателства пред фармацевтичната индустрия като цяло. Икономическата криза води до стремеж на всички правителства да свият разходите, включително и тези за здравеопазване. Повече

Владимир Афенлиев от Софарма: В България виновник за всичко е фармацевтичната индустрия

29/11/2012 |

В България традиционно виновник за всичко е фармацевтичната индустрия, заяви Владимир Афенлиев, директор Бизнес операции в Софарма АД в рамките на бизнес форума „My Success in Pharmacy – с грижа за пациента“. Повече

Как да изберем CRM система – гледната точка на бизнеса

10/10/2012 |

При избора на CRM система, освен чисто технологичните показатели, компаниите трябва да обърнат внимание на четири основни направления от бизнес гледна точка - стратегия, процеси, хора и технологии. Повече

Многобройните IT системи не гарантират успешни бизнес процеси

10/10/2012 |

„Очакванията на фирмите са, че благодарение на IT системите те ще работят ефективно, и че тази инвестиция ще се изплаща. Как обаче скъпата IT инфраструктурата може да доведе действително по-ефективно управление на процесите?“ Повече