Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | September 15, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

цени на производител

Цените на производител се увеличават с 1% през февруари

30/03/2017 |

Общият индекс на цените на производител през февруари 2017 г. нараства с 1% спрямо предходния месец. По-високи цени са регистрирани в добивната промишленост - с 2%, в преработващата промишленост - с 1,2%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,3%. Повече