Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | December 6, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

търговска банка Виктория

БНБ одобри вливането на банка “Виктория” в “Инвестбанк”

29/10/2018 |

На заседание, проведено на 26 октомври 2018 г., Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) взе решение за разрешаване преобразуването на Търговска банка „Виктория“ ЕАД чрез вливане в „Инвестбанк“ АД по реда на чл. 262 от Търговския закон. Повече

Кандидатите за придобиване на банка “Виктория” са поканени на следващия етап от процедурата

23/08/2017 |

Четиримата кандидати за придобиването на Търговска банка „Виктория“ - „Българо-американска кредитна банка” АД, „Инвестбанк”АД, Вабо Интернал” АД и групата инвеститори, действащи съгласувано - Kerbler Holding GmbH, ImfarrBeteiligungs GmbH и GreenFinance GmbH, са поканени за следващия етап на процедурата, посочва се в съобщение, публикувано на сайта на банката. Повече