Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | May 24, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

текстилна индустрия

Текстилната индустрия формира 8% от износа на България за 2017 г.

08/11/2018 |

Развитието на текстилната промишленост се отразява върху динамиката на износа, като през 2017 г. браншът формира 8% от общия износ на страната и е в размер на 2,06 милиарда евро. Повече