Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | March 27, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

НСИ

Потреблението на ечемик за производство на бира ще нарастне

04/01/2017 |

Пoзовавайки се на данни на НСИ, Министерството на земеделието и храните  обяви, че потреблението на ечемик за производство на бира ще нарастне през маркетинговата 2016/2017 г.  Повече

Общият брой на заетите лица в края на 2016 г. е 3 052.7 хил.

03/01/2017 |

През третото тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години е 3 052.7 хил., от които 1 623.7 хил. са мъже и 1 429.1 хил. са жени.

Повече

По предварителни данни произведеният БВП през третото тримесечие на 2016 г. възлиза на 25 336 млн. лв.

03/01/2017 |

По данни от бизнес анкетите на НСИ през декември 2016 г. показателят на доверие в промишлеността намалява с 1.5 пункта в сравнение с ноември 2016 година. През октомври 2016 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 2.8% спрямо съответния месец на 2015 г., по предварителни данни. Повече

Нетният предприемачески доход в селското стопанство през 2016 г. намалява с 16.4%

21/12/2016 |

Според първата оценка на икономическите сметки за селското стопанство смесеният индекс на нетния предприемачески доход в селското стопанство през 2016 г. намалява спрямо 2015 г. с 16.4%, сочат данни от проведеното проучване от НСИ. Повече

Общите разходи на работодатели за един отработен час от техните служители нараства с 8,4%

20/12/2016 |

По предварителни данни на Националния статистически институт през третото тримесечие на 2016 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 8.4% спрямо третото тримесечие на 2015 година. Повече

Износът от България намалява, но вносът се увеличава

12/12/2016 |

През периода януари - октомври 2016 г. износът на България за трети страни намалява с 10.6% в сравнение със същия период на 2015 г. и е на стойност 11 973.0 млн. лева, показват данни на НСИ. Повече

2 021 места за настаняване са функционирали през октомври

12/12/2016 |

2 021 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, са функционирали през октомври 2016 г. по данни от проведеното от Национален статистически институт проучване. Повече

40% от предприятията с 10 и повече заети лица предлагат възможност да заплащат покупките си онлайн

12/12/2016 |

По данни от проведеното през 2016 г. изследване на Национален статистически институт, става ясно, че през предходната календарна година 8.6% от предприятията продават своите продукти и услуги онлайн. Повече

Търговията на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети, нараства спрямо октомври

08/12/2016 |

По предварителни сезонно изгладени данни на Национален статистически институт през октомври 2016 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” по съпоставими цени нараства с 0.5% спрямо предходния месец. Повече

Индексът на промишленото производство, нараства с 0.3%

08/12/2016 |

По предварителни данни през октомври 2016 г. индексът на промишленото производство , изчислен от сезонно изгладените данни , нараства с 0.3% в сравнение със септември 2016 година, става ясно по информация на НСИ. През октомври 2016 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 2.8% спрямо съответния месец на 2015 година. Повече