Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | March 26, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

КФН

Сирма с одобрен Проспект от КФН

15/06/2018 |

На 12.06.2018 г. с решение № 585-Е, Комисията за Финансов Надзор одобри Проспекта за вторично публично предлагане на Сирма Груп Холдинг АД. Упълномощеният инвестиционен посредник и мениджър обслужващ увеличението на капитала е "Първа Финансова Брокерска Къща" ЕООД. Повече

КФН одобри вторичното предлагане на акции на Сирма Груп Холдинг

15/06/2018 |

Комисията за финансов надзор (КФН) е одобрила проспекта за вторично публично предлагане на Сирма Груп Холдинг АД, съобщават от компанията. Повече

Две нови застрахователни компании от ЕС са поискали да работят у нас през април

10/05/2018 |

През април 2018 г. 2 застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН) за намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на България, а 1 е преустановило дейността си, съобщават от институцията. Повече

КФН назначи външните одитори за застрахователните и презастрахователни дружества

22/03/2017 |

Комисията за финансов надзор (КФН) назначи независими външни експерти за извършване на проверка на балансите на застрахователните и презастрахователните дружества, в това число на ниво застрахователна група, към 31 декември. Повече

Комисията за финансов надзор спря търговото предложение за “Биовет”

23/08/2016 |

Временна забрана бе наложена от Комисията за финансов надзор (КФН) върху търговото предложение от страна на свързаните "Хювефарма" и "Опортюнити 2009" към малките акционери в производителя на продукти за ветеринарната медицина "Биовет". Повече

КФН не потвърди проспекта за увеличение на капитала на „Спиди” АД

18/09/2014 |

Комисията за финансов надзор е решила на 16.07.2014 г. да откаже потвърждението на проспекта за първично публично предлагане на акции, издадени от „Спиди” АД. Очаква се процедурата по увеличение на капитала чрез публично предлагане на нова емисия акции да продължи, като проспектът с актуализирани данни ще бъде внесен в кратък срок. Повече

КФН с аргументи срещу ползването на Сребърния фонд

26/03/2012 |

Използването на средства от Сребърния фонд за инвестиция В ДКЦ може доведе до пазарни деформации, ще намали доверието на чуждестранните инвеститори (включително понижаване на кредитния рейтинг на страната) и би представлявало сериозен конфликт на интереси по отношение Министерство на финансите. Повече