Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | May 24, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

компании

„Топливо” АД ще изкупува обратно собствени акции и ще увеличава капитала си

26/09/2014 |

Общото събрание на акционерите на „Топливо” АД, проведено на 24.09.2014 г., е взело решение за обратно изкупуване на собствени акции на дружеството, както и за увеличение на капитала.  Повече

Служебният кабиент прие проект на ОП „Развитие на човешките ресурси“

24/09/2014 |

Служебният кабиент прие проект на ОП „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2007-2014 г. Решението е основа за провеждане на преговори с Европейската комисия за одобряване на програмата. Проектът отчита коментарите на ЕК по документа, като от всички оперативни програми именно „Развитие на човешките ресурси е с най-голяма степен на готовност за стартиране през новия период.

Фокусът на програмата е върху борбата с безработицата сред най-уязвимите групи. Приоритет са и мерките за повишаване на квалификацията на заетите съобразно нуждите на бизнеса.

Програмата ще допринесе за намаляване на бедността и ще насърчи социалното включване. Тя ще инвестира в модернизацията на публичните политики в сферата на пазара на труда, социалното подпомагане и здравеопазването.

Заложеният бюджет на програмата е в размер на 2,136 млрд. лв., включително националното съфинансиране. В тази сума влизат 108 млн. лв. от бюджета на Европейския съюз по Инициативата за младежка заетост. Към тях ще бъдат добавени близо 150 млн. лв. от Европейския социален фонд, като общият размер на целевите средства за подкрепа на младите хора е близо 258 млн. лв.

КФН не потвърди проспекта за увеличение на капитала на „Спиди” АД

18/09/2014 |

Комисията за финансов надзор е решила на 16.07.2014 г. да откаже потвърждението на проспекта за първично публично предлагане на акции, издадени от „Спиди” АД. Очаква се процедурата по увеличение на капитала чрез публично предлагане на нова емисия акции да продължи, като проспектът с актуализирани данни ще бъде внесен в кратък срок. Повече

„Енемона” АД продаде част от сградите си

15/09/2014 |

През юни 2014 г. дружеството „Енемона” АД е сключило предварителен договор за покупко-продажба на някои от сградите си. Стойността на договора е 10.097 млн. лв., а прехвърлянето на активите е станало през юли 2014 г. „Енемона” АД признава прихода от продажба в периода, приключващ на 30.06.2014 г., като отчетът за полугодието е публикуван на 08.09.2014 г. Повече

Акционерите на „Софарма” АД ще могат да получат дивидентите си от 11 септември

08/09/2014 |

Изплащането на дивидент за 2013 г. на „Софарма” АД ще започне от 11.09.2014 г. Това съобщи дружеството в петък. Дивидентът беше гласуван от общото събрание на акционерите на „Софарма” АД, проведено на 20.06.2014 г. Тогава беше гласувано решение да бъдат разпределени дивиденти на акционерите на дружеството за миналата година, като всяка акция ще получи бруто по 0.07 лв. Нетният дивидент за физически лица е 0.0665 лв. Повече

Евроинс обяви нова цена на акциите и драстичен спад на печалбата спрямо 2013 г.

01/09/2014 |

Заседанието на управителният съвет на „Евроинс” АД, проведено в края на миналата седмица, е определило емисионна цена от 1.20 лв. за една акция в предстоящото увеличение на капитала. Това съобщи компанията чрез БФБ-София. Повече

Публични дружества публикуват по-добри консолидирани резултати за полугодието

25/08/2014 |

Вече има и дружества, които публикуват консолидираните си резулати за първите шест месеца на тази година. Такива са „Захарни заводи” АД, Горна Оряховица и „Българска роза – Севтополис” АД. Повече

Модерен ферибот ще свързва страната със стратегически пазари

15/08/2014 |

Свързването на  традиционните европейски пазари със средна Азия и страните от бившия Съветски съюз, възстановяване на транспортния коридор, който дава възможност за добри икономически връзки. Това е стратегията на първата фериботна линия у нас, която се пуска днес.  Повече

„Трейс Груп Холд” АД започна да дава дивидентите си за 2013 г.

10/08/2014 |

От дружеството „Трейс Груп Холд” АД съобщиха, че от 1 август е започнало изплащането на дивидентите на компанията за 2013 г. Размерът на брутния дивидент за една година е 0.12631579 лв. на акция, а нетният е 0.12 лв. Акционерите могат да получат своите суми до 31.12.2014 г. Повече

6.26 млн. за Дир.БГ

21/07/2014 |

Дружеството Лого-Къмпани ЕООД, което притежава 5.78% от капитала на Дир.БГ АД или 266 564 броя акции, е отправило търгово предложение към останалите акционери на компанията, съобщи БФБ-София. Комисията за финансов надзор все още не е взела отношение по търговото предложение. Повече