Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | May 31, 2020

Отиди най-горе

Най-горе

износ

Доколко засилващият се протекционизъм ще засегне България?

09/07/2018 |

България няма да бъде засегната пряко от разгръщането на протекционизма и налагането на бариери пред търговията. Около това твърдение се обединиха участниците в кръгла маса на тема „Новите предизвикателства пред външната търговия на страната във връзка с растящия протекционизъм и заплахи пред установения ред в световната търговия“. Повече

Износът на България за трети страни намалява със 17.4%

14/05/2018 |

През периода януари - март 2018 г. износът на България за трети страни намалява със 17.4% в сравнение със същия период на 2017 г. и е на стойност 3 504.9 млн. лева, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ). Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, бившата югославска република Македония, Съединените американски щати и Руската федерация, които формират 55.0% от износа за трети страни. Повече

Над 1 млрд. евро е износът на България за Белгия през 2017 г.

25/04/2018 |

През 2017 г. износът ни за Белгия възлиза на 1.116 млрд. евро, което е 72.7% ръст, в сравнение с 2016 г. Това заяви съветникът на министъра на икономиката - Любомир Ганчев при откриването на Българо-белгийски бизнес форум. Повече

Бързият ръст на вноса увеличава търговския дефицит на България над 8 пъти през ноември

13/01/2018 |

Бързият ръст на вноса, особено от трети страни, увеличава търговския дефицит на България през ноември 2017 г. над 8 пъти, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Повече

Министерството на икономиката стартира нов застрахователен продукт за насърчаване на износа на новосъздадени фирми

12/07/2017 |

Министерството на икономиката чрез Българска агенция за експортно застраховане /БАЕЗ/ стартира нов застрахователен продукт за насърчаване износа на новосъздадени фирми, малки и средни предприятия с експортна насоченост. Повече

Износът и вносът на България ускоряват ръста през първото тримесечие

10/05/2017 |

Износът на България през първото тримесечие на годината отчита ръст от почти 15% до 12,161 млрд. лева, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

Само през март общият износ възлиза на 4,371 млрд. лева, което е с 18,8% спрямо същия месец на миналата година.

Вносът през първото тримесечие възлиза на 13,927 млрд. лева (по цени CIF), което е с 21% повече спрямо първите три месеца на 2016 г.

Само през март вносът се увеличава с 25,3% до 5,285 млрд. лева.

През януари - март общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и е на стойност 1,766 млрд. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото през януари - март също е отрицателно и е в размер на 1,068 млрд. лева.

През март 2017 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и е на стойност 914,1 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото също е отрицателно и е в размер на 647,2 млн. лева.

Износът на България за трети страни през първото тримесечие се увеличава с малко над 20% в сравнение със същия период на миналата година до 4,243 млрд. лева.

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Египет, Сърбия, Македония и Русия. Те формират почти 53% от износа за трети страни.

През март 2017 г. износът на България за трети страни се увеличава с 20,3% спрямо март 2016 г. до 1,411 млрд. лева.

Вносът на България от трети страни през периода януари - март се увеличава с 4,8% в сравнение с януари – март 2016 г. до 5,158 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Русия, Турция, Китай и Сърбия.

Само през март вносът нараства с 63,3% спрямо март 2016 г. до  1,977 млрд. лeвa.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - март 2017 г. е отрицателно и е в размер на 915 млн. лева.

По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е на стойност 653,2 млн. лева.

През март 2017 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни е отрицателно и е на стойност 566,7 млн. лева.

Износът на България за ЕС се увеличава в началото на годината

09/05/2017 |

Износът на България за Европейския съюз (ЕС) през януари и февруари се увеличава с 9% спрямо януари и февруари 2016 г. до 4,957 млрд. лева. Повече

Външната търговия на България отчита двуцифрени ръстове през февруари

10/04/2017 |

Външната търговия на България отчита двуцифрени ръстове през първите два месеца от годината спрямо същия период на миналата година, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

През януари и февруари 2017 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 7,8 млрд. лв. Спрямо същия период на 2016 г. износът се увеличава с 12,7%.

Само през февруари общият износ надвишава 4 млрд. лв. и се увеличава с 16,3% спрямо същия месец на предходната година.

Същевременно вносът през първите два месеца от годината са на стойност 8,6 млрд. лв., което е с 18,5% повече спрямо същия период на 2016 г.

През февруари 2017 г. общият внос се увеличава с 15,8% на годишна база и възлиза на 4, 4 млрд. лв.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно за периода януари - февруари 2017 г. и е на стойност 857,1 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 423,3 млн. лева.

През февруари 2017 г. общото външнотърговско салдо е отрицателно и е на стойност 379,2 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото също е отрицателно и е в размер на 157,4 млн. лева.

Търговия на България с трети страни

Износ

През първите два месеца от годината износът на България за трети страни се увеличава с 20% спрямо предходната година и е на стойност 2,8 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Египет, Китай, Сърбия, Македония и Русия, които формират 56% от износа за трети страни.

През февруари 2017 г. износът на България за трети страни се увеличава с 27,2% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1,5 млрд. лева.

През първите два месеца на 2017 г. най-голям ръст е отбелязан в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” (136,3%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти” (75%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Разнообразни готови продукти (10,7%).

Внос

Вносът на България от трети страни за януари и февруари 2017 г. се увеличава с 31% в сравнение със съответния период на предходната година и е на стойност 3,2 млрд. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Русия, Турция, Китай и Сърбия.

През февруари 2017 г. вносът на България от трети страни се увеличава с 31,3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1,6 млрд. лв.

Най-голямо процентно увеличение е отчетено в секторите „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. Горивата)” (72,9%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти ” (57,3%). Спад се наблюдава единствено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (7,8%).

Външнотърговското салдо на България с трети страни през първите два месеца от годината е отрицателно и е в размер на 348,3 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото също е отрицателно и е на стойност 188 млн. лева.
През февруари 2017 г. външнотърговското салдо с трети страни е отрицателно и е на стойност 85,5 млн. лева.

Търговия с Европейския съюз (ЕС)

Износ

През януари 2017 г. износът на България за ЕС се увеличава със 7,2% спрямо същия месец на 2016 г. и е в размер на 2,4 млрд. лв. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Нидерландия, които формират 68,9% от износа за държавите  членки на ЕС.

Най-голям ръст е отбелязан в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” (48,6%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти” (44,6%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (10,7%).

Внос

Вносът на България от ЕС през януари 2017 г. се увеличава с 16,5% спрямо година по-рано и е на стойност 2,6 млрд. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Испания и Гърция.

По сектори най-голямо процентно увеличение е отчетено при „Минерални горива, масла и подобни продукти” (121,2%). Намаление се наблюдава единствено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” (15,1%).

Външнотърговското салдо на България с ЕС за януари 2017 г. е отрицателно и е на стойност 215,1 млн. лева . След елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки салдото също е отрицателно и е в размер на 82,7 млн. лева.

Износът на България нараства с над 7% през 2016 г.

13/03/2017 |

През 2016 г. износът на България за Европейския съюз (ЕС) нараства със 7,2% спрямо 2015 г. и е в размер на 31,153 млрд. лева. През декември 2016 г. износът за ЕС се увеличава с 12,8% спрямо съответния месец на предходната година и е на стойност 2,43 млрд. лева, показват предварителните оценки на Националния статистически институт (НСИ). Повече

Износът за трети страни намалява с 5.9%

09/02/2017 |

По предварителни данни на Национален статистически институт през 2016 г. износът на България за трети страни намалява с 5.9% спрямо 2015 г. и е на стойност 14 957.0 млн. лева. Повече