Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | August 20, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

земеделие в България

Приемът на проекти по подмярка 4.2.2 за подпомагане на малки стопанства се отлага за октомври

19/08/2019 |

Приемът на проекти по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по тематичната подпрограма“ на Програмата за развитие на селските райони се отлага с 1 месец – за октомври вместо септември. Повече

На 9 септември започва приемът на документи за помощта за горивата за фермерите

16/08/2019 |

На 09 септември започва прием на заявления по схемата за държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху горивото за селскостопански нужди. Той ще продължи до 27 септември, съобщават от пресслужбата на Министерството на земеделието, храните и горите. Повече

Фонд “Земеделие” ще финансира 880 проекта на млади фермери за малко над 43 млн. лева

08/08/2019 |

Държавен фонд „Земеделие“ приключи обработката и ще финансира 880 проекта, подадени при втория прием по подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани” от ПРСР 2014-2020 г. Повече

Зърнената реколта от тази година се приближава към рекордите, отчетени през 2017 г.

05/08/2019 |

Зърнената реколта през тази година се доближава до рекордно високите нива от 2017 г. и е изключително качествена. Повече

България ще защитава приоритетите си в новата ОСП

25/07/2019 |

Важно е да се обединим около основните национални цели и приоритети, за да бъдат заложени в новата Обща селскостопанска политика. Това каза министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева по време на първата дискусия с бранша за новата Обща селскостопанска политика (ОСП) 2021-2027 г. Повече

Фермерите кандидатстват за подпомагане по ПРСР за хуманно отношение на животните от 22 юли до 20 август

05/07/2019 |

От 22 юли до 20 август фермерите могат да кандидатстват за подпомагане по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г. Документи ще се подават лично или чрез упълномощено лице в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ според местонахождението на животновъдния обект, съобщават от пресслужбата на Разплащателната агенция. Повече

От днес до края на септември ще се приемат проекти за подпомагане на малки стопанства

28/06/2019 |

От днес, 28.06.2019 г., до 30.09.2019 г. ще продължи приемът на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г. Повече

Животновъдите кандидатстват за помощ по схемата de minimis от 28 юни до 15 юли

26/06/2019 |

От 28 юни до 15 юли 2019 г. ще продължи приемът на документи по схемата de minimis за земеделските стопани, отглеждащи крави, юници, биволи, овце – майки и кози – майки, одобрена с Решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ от 17.06.2019 г. Повече

ЕК одобри новата Национална програма по пчеларство за 2020-2022 г.

25/06/2019 |

Европейската комисия (ЕК) одобри Националната програма по пчеларство на България за периода 2020-2022 г. Общият й бюджет е в размер на 6,4 млн. лв. за всяка една от трите години на прилагането. Повече

Тръгва схемата за подпомагане на животновъдите за инвестиции в доилна техника

18/06/2019 |

От 3-ти до 31-ви юли 2019 г. животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по схемата „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“. Документи ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ по място на осъществяване на дейността по проекта. Повече