Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | April 24, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

земеделие в България

ЕК е одобрила схемата за държавна помощ за инвестиции в съоръжения за съхранение на мляко

23/04/2019 |

Европейската комисия (ЕК) е одобрила нотифицираната от България схема за държавни помощи „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“. Повече

Тютюнопроизводителите кандидатстват за помощ de minimis от 15 април до 10 май

11/04/2019 |

От 15 април до 10 май 2019 г. тютюнопроизводителите могат да кандидатстват за държавната помощ de minimis, по която ще бъдат обезщетени за предадена и неизплатена продукция от предходни години. Повече

Увеличава се максималният размер на подпомагането за контрол на почвените неприятели по картофите

04/04/2019 |

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ увеличи с 350 лева за хектар максималния размер на подпомагането по схемата “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)” за 2019 г. Така финансовата подкрепа нараства от до 500 лв./ха на до 850 лв./ха. Повече

Фонд “Земеделие” отпуска половината от помощта за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства

04/04/2019 |

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие одобри финансов ресурс от 3,6 млн. лева за 2019 г. по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”. Повече

Утвърдена е преходна национална помощ за тютюна за 2018 г. в размер на 81 млн. лева

04/04/2019 |

Финансов ресурс в размер до 81 милиона лева по схемата за преходна национална помощ за тютюн за 2018 г. утвърди на свое заседание Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“. Повече

Фонд Земеделие ще предостави до 800 хил. лв. помощ за отглеждане на специализирани месодайни крави под селекционен контрол

04/04/2019 |

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” утвърди финансов ресурс в размер до 800 000 лв. за предоставяне на минимална помощ de minimis на земеделските стопани-животновъди, отглеждащи специализирани месодайни крави под селекционен контрол. Повече

ЕК е одобрила държавна помощ за инвестиции в материални активи в земеделските стопанства

29/03/2019 |

Европейската комисия (ЕК) одобри нова държавна помощ „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“. Повече

Определени са ставките за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци

27/03/2019 |

Издадени са заповеди на министъра на земеделието, храните и горите, с които се определят ставките по схемите за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци за 2018 г. Размерът на подпомагането на хектар е в пряка зависимост от общите установени площи по всяка схема, които нарастват по повечето схеми спрямо предходната година. Повече

От 18 март се приемат заявления по схемите за хуманно отношение към свинете и птиците

15/03/2019 |

От 18 март в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ започва прием на заявления за участие по схемите „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете и „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците". Повече

До 20 април тютюнопроизводителите ще получат 80 млн. лв. преходна национална помощ

14/03/2019 |

Общо 80 млн. лв. преходна национална помощ ще получат тютюнопроизводителите за произведения и изкупен тютюн от реколта 2018 г. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на заседание на Консултативния съвет по тютюна. Повече