Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | June 27, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

земеделие в България

Животновъдите кандидатстват за помощ по схемата de minimis от 28 юни до 15 юли

26/06/2019 |

От 28 юни до 15 юли 2019 г. ще продължи приемът на документи по схемата de minimis за земеделските стопани, отглеждащи крави, юници, биволи, овце – майки и кози – майки, одобрена с Решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ от 17.06.2019 г. Повече

ЕК одобри новата Национална програма по пчеларство за 2020-2022 г.

25/06/2019 |

Европейската комисия (ЕК) одобри Националната програма по пчеларство на България за периода 2020-2022 г. Общият й бюджет е в размер на 6,4 млн. лв. за всяка една от трите години на прилагането. Повече

Тръгва схемата за подпомагане на животновъдите за инвестиции в доилна техника

18/06/2019 |

От 3-ти до 31-ви юли 2019 г. животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по схемата „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“. Документи ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ по място на осъществяване на дейността по проекта. Повече

Фонд “Земеделие” утвърди 26,3 млн. лв. по помощта de minimis за животновъдите

17/06/2019 |

Ресурс от 26 300 000 лв. по помощта de minimis утвърди Управителният съвет на ДФ „Земеделие” за животновъдите, отглеждащи крави и юници, биволи, овце-майки и кози-майки. Така бюджетът на Фонда, предвиден за „Държавни помощи“, се увеличава от 145 000 000 лв. на 171 300 000 лв. Повече

Фонд “Земеделие” утвърди 600 хил. лв по помощта de minimis за засегнатите от пръскания пчелари

17/06/2019 |

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция утвърди финансов ресурс в размер на 600 000 лв. по схема de minimis на земеделските стопани в сектор „Пчеларство" за компенсиране на разходи, възникнали в резултат на подмор на пчелни семейства, в следствие на проведени растителнозащитни мероприятия, съобщават от пресслужбата на Фонда. Повече

Агроминистерството може да увеличи с 1 млн. лв. бюджета на държавната помощ за производителите на плодове и зеленчуци

14/06/2019 |

Министерство на земеделието, храните и горите има готовност да увеличи с близо 1 млн.лв. бюджета по държавната помощ за „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“. Повече

Земеделците могат да променят без санкции заявленията си по директните плащания до 10 юни

31/05/2019 |

В срок до 10 юни 2019 г. включително земеделските стопани могат да извършват промени без санкция във вече подадените заявления по директните плащания. Това стана след изменения на Наредба №5 за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, публикувани в днешния брой на Държавен вестник. Повече

Агроминистерството удължава срока за подаване на заявленията за подпомагане с директни плащания до 23 май

15/05/2019 |

Министерство на земеделието, храните и горите удължава срока за подаване на заявленията за подпомагане с директни плащания за Кампания 2019 до 23-ти май включително без санкция, съобщават от ведомството. Повече

Производителите на плодове и зеленчуци кандидатстват за държавна помощ за инвестиции от 13 май

30/04/2019 |

От 13 май до 13 юни 2019 г. производителите на плодове и зеленчуци могат да кандидатстват за подпомагане по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”. Документи ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“. Повече

ЕК е одобрила схемата за държавна помощ за инвестиции в съоръжения за съхранение на мляко

23/04/2019 |

Европейската комисия (ЕК) е одобрила нотифицираната от България схема за държавни помощи „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“. Повече