Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | July 24, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

„Енемона” АД продаде част от сградите си

„Енемона” АД продаде част от сградите си
ENTERPRISE

През юни 2014 г. дружеството „Енемона” АД е сключило предварителен договор за покупко-продажба на някои от сградите си. Стойността на договора е 10.097 млн. лв., а прехвърлянето на активите е станало през юли 2014 г. „Енемона” АД признава прихода от продажба в периода, приключващ на 30.06.2014 г., като отчетът за полугодието е публикуван на 08.09.2014 г.
„Енемона” АД отчита 501 хил. лв. нетна печалба за първите шест месеца на 2014 г., като съществен принос за нея най-вероятно има печалбата от продажби на сгради.
„Енемона” АД е показала и приходи от продажба на активи за 10.18 млн. лв. през първото полугодие на 2014 г., спрямо за само 95 хил. лв. за същия период година по-рано. Освен това приходите от строителни договори намаляват с 37% на годишна база до 24.45 млн. лв. за периода януари-юни 2014 г.
Текущите активи на „Енемона” АД се увеличават с 24 млн. лв. през първото полугодие на 2014 г. и достигат до 134.4 млн. лв. към 30.06.2014 г.
„Енемона” АД вече просрочва годишното общо събрание за 2013 г., което трябваше да се проведе до 30.06.2014 г. Дружеството обаче все още не го е насрочило. Освен това на събранието трябва да се гласува и дивидент по привилегированите акции на „Енемона” АД, който така и така е гарантиран, но трябва да се гласува от акционерите на дружеството.
Наскоро „Енемона” АД публикува със закъснение одитирания си консолидиран отчет за 2013 г. Той показа загуба от 1.95 млн. лв. спрямо печалба от 550 хил. лв. в предварителния отчет, публикуван през март 2014 г. Консолидираните приходи от продажби през миналата година в одитирания отчет са за 156 млн. лв., което е с над 6% повече от предварително оповестените 146.5 млн. лв.
През август „Енемона” АД продаде 26% от капитала на ФЕЕИ АДСИЦ. Купувач беше „Интернешънъл асет банк” АД, а сумата беше 2 млн. лв.
„Енемона” АД извършва проектантска, строителна, строително-монтажна и други дейности. Дружеството работи в областта на възобновяемите енергоизточници, като произвежда електроенергия. Най-голям дял в компанията от над 50% притежава физическото лице Дичко Прокопиев. От своя страна „Енемона” АД държи дялове в 12 дружества, като в 2 от тях притежава по над 100% от капитала. Дружеството има издадени варанти и привилегировани акции.

 

Автор: Анна Брандийска

Добави коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.