Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | April 22, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Бизнес климатът остава на нивата от миналия месец

Бизнес климатът остава на нивата от миналия месец
Petya Dimitrova

През август 2016 г. общият показател на бизнес климата остава приблизително на равнището си от юли, показват данни от анкетата на Националния статистически институт с мениджъри в различни отрасли на българската икономика. Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в промишлеността и сектора на услугите, докато понижение на показателя се отчита в строителството и търговията на дребно. 

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността" се повишава с 0.7 пункта в сравнение с предходния месец (фиг. 2 от приложението) в резултат на по-благоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По тяхно мнение настоящата производствена активност се запазва, но прогнозите им за следващите три месеца са по-резервирани.

Основните пречки за развитието на бизнеса продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната, посочени съответно от 47.3 и 25.5% от предприятията. По отношение на продажните цени в промишлеността мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

През август съставният показател „бизнес климат в строителството" се понижава с 3.0 пункта, което се дължи на влошените оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно мненията им относно строителната активност през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца, са по-неблагоприятни. Факторите, затрудняващи в най-голяма степен дейността на предприятията, остават несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша, като анкетата регистрира засилване на негативното им влияние.

Относно продажните цени в строителството очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно" намалява с 1.9 пункта спрямо юли в резултат на изместване на оценките на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията от „добро" към „задоволително" (нормално за сезона). Същевременно обаче оценките им относно обема на продажбите през последните три месеца се подобряват, като се регистрира и лек оптимизъм в очакванията им за следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене продължават да бъдат най-сериозните проблеми за развитието на бизнеса. По-голяма част от търговците очакват продажните цени да запазят своето равнище през следващите три месеца.

През август съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите" нараства с 1.3 пункта, което се дължи на подобрените очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Мненията им по отношение на настоящото търсене на услуги, както и очакванията им за следващите три месеца, обаче са по-резервирани.

Основните фактори, затрудняващи дейността на предприятията, остават конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда. Относно продажните цени преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

 

Добави коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.