Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | March 25, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Министерският съвет одобри проект на нов Закон за обществените поръчки

Министерският съвет одобри проект на нов Закон за обществените поръчки
Petya Dimitrova

Изцяло нов национален ред за възлагане на обществени поръчки под праговите стойности на директивите, който съответства на основните принципи за публичност, прозрачност, равнопоставеност и пропорционалност. Това са част от новостите, предвидени в проекта на Закона за обществените поръчки, който беше приет от Министерския съвет. 

Според проемните процесът по възлагане на поръчки ще бъде по-прозрачен, предвидим, административно облекчен и резултатен. Осигурени са максимални условия за публичност чрез Регистъра на обществените поръчки и индивидуалните профили на купувача на възложителите. Администрирането на процеса поетапно ще бъде електронизирано до степен, свеждаща субективната намеса до минимум. Това ще се осигури чрез използване на единна, централизирана платформа за обществени поръчки, стимулиране на централизираното възлагане, развитието и въвеждането на нови форми като динамични системи за покупки и електронни каталози. Редуцирано е съществено съдържанието на документите, които ще се представят в процедурите, като преобладаваща част от тях са заменени с единна за целия Европейски съюз декларация. Предвидени са стимули за участие, насочени към малки и средни предприятия.

В законопроекта са определени и функциите на специализирания орган, отговорен за методологията и предварителния контрол върху обществените поръчки – Агенцията по обществени поръчки, редът за провеждане на последващ контрол, осъществяван от Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция, както и процедурата по обжалване, реализирана чрез Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд.

Законопроектът въвежда пет европейски директиви в областта на обществените поръчки, които съдържат правилата за провеждане на процедури от възложители, разходващи публични средства – включително дружествата, чиито капитал е финансиран с публични средства, възложители в области с обществено значение (като енергетиката, водоснабдяването и транспорта), както и възложителите, действащи в областите отбрана и сигурност.

Очакваните ефекти от приемането на закона се изразяват в пълно съответствие на националното законодателство в областта на обществените поръчки с европейското, както и в облекчаване, ускоряване и цялостно оптимизиране на възлагателния процес. Приемането на закона понижава риска от злоупотреби с публични средства при възлагане на обществени поръчки и оптимизира работата на държавните институции, се казва още в съобщението.

Добави коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.