Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | March 27, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Бизнес климатът запазва нивото си от предходния месец

Бизнес климатът запазва нивото си от предходния месец
Petya Dimitrova

Общият показател на бизнес климата през ноември остава приблизително на нивото си от предходния месец октомври, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).

Подобрение на стопанската конюнктура има в промишлеността и търговията на дребно, а секторът на услугите запазва равнището си от октомври. Единствено в строителството показателят се понижава.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността" се повишава с 1.2 пункта в резултат на оптимистичните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно настоящата производствена активност се оценява като леко намалена, докато прогнозите за дейността през следващите три месеца са по-благоприятни.

Факторът, затрудняващ в най-голяма степен предприятията, продължава да бъде несигурната икономическа среда, следван от недостига на работна сила.

Относно продажните цени в промишлеността мениджърите прогнозират запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

През ноември съставният показател „бизнес климат в строителството" се понижава с 2.7 пункта, което се дължи на по-резервираните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По тяхно мнение се наблюдава известно подобрение на настоящата строителна активност, но прогнозите им за следващите три месеца са по-неблагоприятни.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила остават основните пречки за развитието на бизнеса.

По отношение на продажните цени в строителството очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно" се увеличава с 1.0 пункт в сравнение с октомври в резултат на подобрените очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно и прогнозите им за обема на продажбите през следващите три месеца остават благоприятни, макар и по-резервирани спрямо предходния месец.

Факторите „конкуренция в бранша", „недостатъчно търсене" и „несигурна икономическа среда" продължават да затрудняват в най-голяма степен дейността на предприятията.

Търговците очакват продажните цени да останат без промяна през следващите три месеца.

През ноември съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите" запазва нивото си от октомври. Балансовият показател за настоящото бизнес състояние на предприятията намалява с 1.6 пункта поради изместване на оценките на мениджърите към по-умерените мнения. В прогнозите си за развитието на бизнеса през следващите шест месеца обаче те са оптимисти, като и очакванията им за търсенето на услуги през следващите три месеца са благоприятни.

Най-сериозните проблеми за дейността остават свързани с конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда.

По-голяма част от мениджърите очакват продажните цени в сектора да запазят своето равнище през следващите три месеца.

Добави коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.