Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | November 27, 2020

Отиди най-горе

Най-горе

Актуално

Новини, мнения и възможности за финансиране на съвременния земеделски бизнес.

До 10 ноември животновъди и картофопроизводители заявяват помощ за погасяване на кредити

06/11/2020 |

До 10 ноември Държавен фонд „Земеделие“ приема заявления по схемата на държавна помощ „Помощ за подкрепа за осигуряване на ликвидност на земеделските стопани, извършващи дейност в първичното  селскостопанско производство, за преодоляване на последствията от негативното икономическо въздействие от COVID-19“. Бюджетът по помощта е 56 580 000 млн. лв. Повече

Стартира прием по програмата за селските райони за подкрепа на късите вериги за доставка и местните пазари

02/11/2020 |

От днес, 2 ноември 2020 г., стартира прием по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. за подкрепа на късите вериги за доставка и местните пазари. Подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ дава възможност за кандидатстване за втори път тази година. Общият размер на безвъзмездната финансовата помощ по процедурата е 13 690 600 лв. Повече

Фонд “Земеделие” удължава сроковете за прием на заявления и отчитане по схемите за държавни помощи

29/10/2020 |

Поради усложнената епидемиологична обстановка в страната Държавен фонд „Земеделие“ взе решение за удължаване на сроковете за прием на заявления и отчитане по схемите за държавни помощи. Така ще се ограничи струпването на голям брой хора в офисите на областните дирекции, съобщават от пресслужбата на Фонда. Повече

Фондът на фондовете ще може да кредитира и бизнеси в селските райони

04/09/2020 |

Земеделски производители и други бизнеси в селските райони ще могат да ползват нисколихвени кредити, съфинансирани от Фонда на фондовете (ФнФ). Това ще е възможно, след като се проведе процедура за избор на банки посредници, които ще отпускат заемите. Повече

Производители на плодове, зеленчуци, маслодайна роза и с винени лозя ще получат близо 19 млн. лева помощ

04/08/2020 |

Правителството ще подпомогне с близо 19 милиона лева производителите на плодове, зеленчуци, маслодайна роза и с винени лозя. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов по време на среща с представителите на браншовите организации от сектор „Плодове и зеленчуци“, в която участва също министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева. Повече

Свиневъдите ще получат 15 млн. лева за хуманно отношение за 2020 г.

31/07/2020 |

Свиневъдният бранш ще получи 15 млн. лв. по държавна помощ „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине” за 2020 г. Това стана ясно по време на видеоконферентна среща на заместник-министърът на земеделието, храните и горите доц. Д-р Янко Иванов с представители на Асоциацията на индустриалното свиневъдство в България и Асоциацията на свиневъдите в България. Повече

Агроминистерството пуска извънредна помощ de minimis за някои животновъди

30/07/2020 |

Животновъдите, които няма да получат увеличение на ставките по обвързана подкрепа за кампания 2020, ще бъдат подпомогнати със средства по извънреден de minimis. Предложението е на Министерство на земеделието, храните и горите и бе представено на проведено днес заседание на Консултативния съвет по животновъдство. Повече

Фермерите подават заявления за ползване на земеделски земи до 31 юли

27/07/2020 |

До 31-ви юли фермерите могат да подават заявления за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021 г.  Необходимите документи се входират в Общинските служби по земеделие по местонахождение на имотите. Собствениците на земеделски земи подават декларация по чл. 69 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) лично или чрез пълномощник. В нея те трябва да посочат начина на трайно ползване на всеки от имотите и формата на тяхното стопанисване. Повече

Започва приемът по подмярката за подпомагане развитието на малките стопанства

17/07/2020 |

Започна приемът по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Повече

Винопроизводителите могат да кандидатстват до 24 юли за обезщетения за съхранение на непродадено вино

13/07/2020 |

Винопроизводителите, които искат да получават обезщетения за непродаденото вино през тази година, могат да подават заявления във фонд „Земеделие” по мярката „Кризисно съхранение на вино“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019-2023 г, съобщиха от ведомството. Повече