Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | October 19, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

Икономика и бизнес

Актуални новини, анализи и тенденции от българската икономика и бизнес.

И в България млада ИТ компания успя да привлече чужд капитал

21/08/2012 |

Българската ИТ компания Komfo, която е създадена през 2007 от четирима малди ИТ специалисти, автор на система за управление на присъствието на компаниите в социалните мрежи Комфо платформ в Скандинавските държави, привлече датския инвеститор Sitecore. Повече

Електромобилите – без данъци, такси за паркиране и винетки

09/08/2012 |

Държавата ще освободи собствениците на електромобили от такса регистрация в КАТ, местни данъци и такси, закупуване на винетки, както и от такси за паркиране в цялата страна. Повече

Износът нараства с близо 3% за първото полугодие

09/08/2012 |

През периода януари - юни 2012 г. износът на България за трети страни се увеличава със 7.8% спрямо съответния период на предходната година до 7.8 млрд. лв.. В същото време, експортът на българските компании за най-големия търговски партньор на страната – ЕС - запазва обема си от първите 6 месеца на 2011 г. и е в размер на 9.6 млрд. лв., показват данните на Националния статистически институт НСИ. Общо изнесените от страната стоки за външни пазари са на стойност 19.4 млн. лв, или с 2.8% повече от същия период година по-рано.

Повече

CRM връзки

08/08/2012 |

Свързването на CRM системата с ERP или BI дава по-голяма дълбочина на анализите и подобрени операции. Повече

Българите с най-голямо доверие в ИТ фирмите

07/08/2012 |

Компаниите от сектора на информационните технологии се ползват с най-голямо доверие в България като надеждни и отговорни в своите практики. Повече

Едва една четвърт от парите по ОП „Конкурентоспособност“ са стигнали до бизнеса

02/08/2012 |

Преструктуриране на управляващите звена, съкращаване на документацията, обещания за електронно подаване на формулярите за кандидатстване... Повече

Ефективното управление на асортимента

01/08/2012 |

Търговците на дребно са подложени на натиска на големите молове, липсата на финансови ресурси и последствията от промените в структурата и динамиката на търсенето по време на криза. Необходимо е да се потърсят източници за оптимизиране на разходите и увеличаване на приходите, които биха ни помогнали да се справим с променената среда.

Повече

Оптимизмът на бизнеса расте при предпазливи оценки на икономистите

27/07/2012 |

През юли показателят на бизнес климата се покачва с 1.1 пункта спрямо предходния месец, като оценката на предприемачите се подобрява в промишлеността, строителството и търговията на дребно, а понижение е отчетено единствено в сектора на услугите. Повече

Световните инвестиции вървят към предкризисни равнища

27/07/2012 |

След срива на преките чужди инвестиции (ПЧИ) на световно равнище през кризисните 2008 г. и 2009 г., през 2011 г. те нарастват за втора поредна година. Повече

Два нови BI проекта във Фикосота

26/07/2012 |

Българската консултантска компания Балкан Сървисис завърши успешно два проекта по внедряването на Business Intelligence решението QlikView във Фикосота Синтез ООД, съобщиха от компанията. Повече