Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | May 25, 2020

Отиди най-горе

Най-горе

Икономика и бизнес

Актуални новини, анализи и тенденции от българската икономика и бизнес.

България е единствената страна в Европа в топ 10 за аутсорсинг услуги

01/10/2014 |

Страната ни е най-предпочитаното място за аутсорсинг в Европа, като единствени от Стария континент попадаме в топ 10 на световната класация на A.T. Kaerney. В проучването на анализаторската компания участват 51 държави, а България заема престижното 9-то място сред най-предпочитаните дестинации за аутсорсинг, съобщават от Българската аутсорсинг асоциация.

По този начин страната ни влиза за втори път през последните 7 години в челната десетка на класацията. Спрямо 2011 г., когато изследването е проведено за последно, България се е изкачила с цели 8 позиции.

„България е в челото на престижната класация и това е изключително признание за усилията, които аутсорсинг индустрията ни полага, постигнатата зрялост и нейния потенциал за още по-големия й икономически принос за страната ни и региона.”, коментира Стефан Бумов, председател на Българска аутсорсинг асоциация.

Челната тройка в тазгодишното издание се заема от Индия, Китай и Малайзия, като Азия продължава да доминира с 6 страни в топ 10.Централна Европа предлага зряла индустрия и много опитни играчи на стойност около 50% от тази на услугите в Западна Европа. Това предимство е още по-голямо за Югоизточна Европа.

А.Т. Кеarney изготвя класацията на базата на 39 показатели групирани в трикатегории: финансова атрактивност, бизнес среда, наличност и умения на човешкия ресурс. Индексът е важен фактор за компаниите при избор на локация за аутсорсинг на глобализирания пазар на услуги, особено при отварянето на центрове за бек-офис функции като ИТ и бизнес процеси.

Кои са топ 10 на престижната класация:

- Индия
Китай
Малайзия
Мексико
Индонезия
Тайланд
Филипините
Бразилия
България
Египет

 

Ръст на депозитите от предприятия

01/10/2014 |

Банките в България са се застраховали срещу риска от спекулативни атаки и през август са увеличили привлечените средства с 888 млн. лв. Така общата сума на активите нараства с 968 млн. лв., до 80.4 млрд. лв. или 87.4 млрд. лв. с включване на банковата група КТБ. Повече

Напредъкът на технологиите води нова индустриална революция, породена от потребностите на днешното общество

01/10/2014 |

Напредъкът и внедряването на новите технологии, включително 3D печатът, роботите и обработката на големи бази данни, са движеща сила в световното производство според най-новото изследване публикувано от CoreNet Global EMEA. Това води до фокусиране на бизнеса върху близостта до клиента и необходимост от все по-гъвкави мрежи за доставка. Повече

Бизнесът очаква прозрачна и ефективна промяна в Закона за е-управлението

30/09/2014 |

Държавният системен администратор ще осигурява устойчивост на резултатите и проектите в електронното управление и няма да бъде паралелна държавна структура, която е конкурент на бизнеса. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Николина Ангелкова по време на представянето на промените в Закона за електронното управление пред фирмите от сектора на информационните и комуникационни технологии. Повече

Българинът тегли най-много кредити за ремонт и обзавеждане

29/09/2014 |

Хората у нас теглят кредити най-често, за да покрият разходите по ремонт на дома си и за обзавеждане, показват данните от проучване на финансовия портал „Моите пари“, в което са се включили общо 1349 души. 63% от тях имат потребителски кредит, а останалите планират да изтеглят. 24% от тях потвърждават, че заемите са им били за обновяване на жилището. 17% пък са търсили финансова помощ за покриване на текущи разходи, 11% - за покупка на недвижим имот и 10% - за покупка на автомобил и др. Повече

Лоши резултати за бизнес климата в България

29/09/2014 |

Бизнес климатът в България се влошава за 4-ти пореден месец през септември, достигайки дъно за тази година. Общият показател намалява с 2.6 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на влошаване на конюнктурата в промишлеността, строителството и търговията на дребно, показват данни на НСИ. Повече

Строителните предприемачи се върнаха на инвестиционния пазар

29/09/2014 |

Обемът на инвестициите в бизнес имоти в България от началото на годината до края на септември възлиза на почти 100 милиона евро, отчете консултантската компания Forton. Парцелите и офис площите са едни от динамичните сегменти, но се запазва и силният инвеститорски интерес към търговски площи и хотели.

„Инвестиционният пазар се възстановява с ускорени темпове“, коментира Михаела Лашова, изпълнителен директор на Forton. „Притокът на капитал се засилва и можем да се надяваме в следващите месеци да видим сделки с големи активи.“

От компанията отчитат  сделки на стойност 98,7 млн. евро, с 60% повече от същия период на 2013 г. (61,9 млн. евро). „Регистрирали сме над два пъти по-голям брой сделки до момента, коментира Лашова,. Има шанс да надхвърлим прогнозираните от нас 130 млн. евро в края на годината.“

Третото тримесечие донесе нови доказателства за търсенето на качествени офиси. „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ придоби втори имот в района на „Бизнес парк София“, а на пазара има още няколко добри сгради, които са цел за потенциалните купувачи“, каза Явор Костов, мениджър „Инвестиционни продажби“ във Forton.

Очакванията на инвеститорите за доходността от офиси намаляват от 9,25% на 9,00% в третото тримесечие вследствие на по-убедителното възстановяване на наемния пазар и наличието на топ сгради с пълна заетост. „Намаляването на доходността е следствие на намалялото усещане за риска, каза Костов. При ценообразуването купувачите стъпват на високата заетост на най-добрите имоти и на потенциала за увеличаване на приходите при замяна на наематели. Смятам, че в първите сделки с големи качествени офис сгради доходността би могла да падне и под 9%.”

Forton отчита ръст при сделките с всички видове имоти, но активизацията е най-забележима на пазара на големи строителни парцели – общо 13 транзакции на стойност 29.1 млн. евро или 30% от общия отчетен обем. Най-голямата беше продажбата на имота за нереализирания мол „Форум София“ за 12.6 млн. евро на околовръстния път на София. Освен нея са отчетени и няколко по-малки продажби в престижни столични квартали като „Иван Вазов“, „Изток“ и „Лозенец“.

„Строителните предприемачи се върнаха на пазара от началото на годината“, коментира Владимир Гюрджиев, мениджър „Индустриални и логистични площи и парцели“ във Forton. “Това е съществената разлика от 2013 г. Но освен тях корпоративният сегмент също остава активен – преди всичко търговски вериги и логистични оператори, които търсят земя за собствени магазини и складове.“

Лихвите по срочните депозити паднаха рекордно

26/09/2014 |

Средната лихва по новооткрити срочни депозити се срина под 3%, показват даннитe на БНБ за август. Това е рекордно ниско ниво за последните 10 години. Според статистиката на централната банка подобна доходност по някои депозити е имало за последно в края на 2003-та и началото на 2004 г. Повече

„Топливо” АД ще изкупува обратно собствени акции и ще увеличава капитала си

26/09/2014 |

Общото събрание на акционерите на „Топливо” АД, проведено на 24.09.2014 г., е взело решение за обратно изкупуване на собствени акции на дружеството, както и за увеличение на капитала.  Повече

ЕК:България трябва да позволи на банковите клиенти да разполагат с парите си

25/09/2014 |

Европейската комисия открива процедура за нарушение срещу Република България заради проблемите с Корпоративна търговска банка. От комисията очакват да се предостави незабавен достъп на вложителите до сумата от банковия им депозит, на която имат право.

Комисията изпраща официално уведомително писмо до България, което е първият официален етап на процедурите за нарушение. Крайният срок за отговор от страна на България е 15 октомври.

Съгласно българското законодателство на схемата за гарантиране на депозити се разрешава да изплати вземанията на вложителите към кредитна институция само ако централната банка е отнела банковия лиценз на съответната институция. Директивата относно схемите за гарантиране на депозити не съдържа такова изискване. Неналичността на депозитите е достатъчна, за да се задейства схемата за гарантиране на депозити. В разглеждания случай депозитите са неналични от три месеца. Съгласно общите принципи на правото на ЕС националните органи са длъжни да прилагат Директивата дори при наличието на противоречащи разпоредби в националното право.

Що се отнася до заложения в Договора принцип за свободно движение на капитали, наложеният от българските органи специален надзор над съответните банки изглежда представлява неоправдано и непропорционално ограничение на свободното движение на капитали. Комисията отбелязва по-специално, че двете банки са били поставени под специален надзор с пълно преустановяване на плащанията и банковите дейности, въпреки че националното право позволява мерки с по-ниска степен на намеса, т.е. избор между пълно и частично преустановяване на плащанията и ограничаване на дейностите.

В допълнение Комисията припомня, че правото на ЕС има преимущество пред националното право. Съответните разпоредби на Директивата относно схемите за гарантиране на депозити, които са безусловни, достатъчно ясни и прецизни, могат при определени условия да предоставят права на физически лица и предприятия. За правоприлагането на тези права е възможно да бъдат предявени искове срещу съответните органи пред национален съд с цел да се получат плащания по отношение на неналичните депозити съгласно член 10, параграф 1 от Директивата относно схемите за гарантиране на депозити.

Неправилно транспониране на Директивата относно схемите за гарантиране на депозити

В Директивата относно схемите за гарантиране на депозити е предвидена процедура от три стъпки, за да се даде възможност на схема за гарантиране на депозитите да изплати вземанията на вложителите:

1. Компетентният орган се уверява, че депозит, който е дължим и платим, не е бил изплатен от кредитна институция.

2. В рамките на пет работни дни след това заключение, компетентният орган трябва да определи дали съответната кредитна институция изглежда неспособна за момента, по причини, които са пряко свързани с нейното финансово състояние, да изплати депозити, които са дължими и платими и че не съществува близка перспектива тя да бъде в състояние да го направи.

3. Схемата за гарантиране на депозити трябва да е в състояние да изплати надлежно доказаните вземания на вложителите в рамките на 20 работни дни, след като компетентният орган е взел своето решение.