Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | September 28, 2020

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Фонд “Земеделие” ще финансира 880 проекта на млади фермери за малко над 43 млн. лева

Фонд “Земеделие” ще финансира 880 проекта на млади фермери за малко над 43 млн. лева

Държавен фонд „Земеделие“ приключи обработката и ще финансира 880 проекта, подадени при втория прием по подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани” от ПРСР 2014-2020 г.

Те попадат в 100-процентовия бюджет по подмярката, за чиито прием бяха разпределени 22 млн. евро (малко над 43 млн. лв.), съобщават от Разплащателната агенция.

Одобрените проекти ще бъдат подкрепени с до 25 хил. евро.

Фондът започва изпращането на писма до всички 880 кандидати, с които ги кани да подпишат договорите си. Техните проекти са получили до 40,36 точки ранкинг и попадат в разпределения 100% бюджет по подмярката.

Интересът на младите хора към финансовата подкрепа, насочена към създаването или модернизирането на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства, беше огромен. В рамките на приема през ИСУН бяха подадени 1 837 заявления с обща стойност на исканата помощ от 45 925 000 евро (89 820 115) лв. От тях отпаднаха 178 проекта поради дублиране на бенефициентите.

Назначена комисия разгледа оставащите 1 659 предложения на стойност 41 475 000 евро. От тях, след извършена предварителна оценка, останаха 1 146 проекта. Всички бяха проверени на място - част от процедурата за оценка на административно съответствие и допустимост. Общата стойност на заявената субсидия за тях възлиза на 28 650 000 млн. евро (56 033 670 лв.), което представлява 130% от разпределения бюджет за приема.

До последния етап – за техническа и финансова оценка, стигнаха 1001 проекта, от които са одобрени 994. В рамките на отпуснатия бюджет по подмярката попадат 880 проекта, които ще получат финансиране по ПРСР 2014-2020 г.

Оставащите 114 проекта, оценени с до 16 точки, ще бъдат договорени на по-късен етап. Екипите на агроминистерството и на фонда в момента работят върху изготвяне на нотификация, с която през септември да бъде осигурен допълнителен ресурс, необходим за тяхното финансово обезпечаване.

Всички сключени договори с младите фермери по подмярка 6.1 ще бъдат публикувани на сайта на институцията.

Добави коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.