Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | March 20, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

През четвъртото тримесечие на 2016 г. се наблюдава ръст на превозните товари

През четвъртото тримесечие на 2016 г. се наблюдава ръст  на превозните товари
Alexandra Fileva

По предварителни сезонно изгладени данни на НСИ през четвъртото тримесечие на 2016 г. в сравнение с предходното тримесечие се наблюдава увеличение както на превозените товари, така и на извършената работа съответно с 10.4 и 40.4%. Същевременно превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) се увеличават с 11.2%, докато извършената работа намалява с 2.2%.

По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2016 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2015 г. е регистриран ръст както при превозените товари, така и при извършената
работа от товарния сухопътен и воден транспорт. През последното тримесечие на 2016 г. превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) се увеличават с 2.8% спрямо същия период на предходната година, докато извършената работа намалява със 7.8%.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. превозените товари от сухопътния транспорт са 36 336.5 хил. т, или с 6 812.1 хил. т повече спрямо съответното тримесечие на 2015 г., като увеличение се наблюдава при всички видове сухопътен транспорт. Извършената работа също нараства и достига 12 828.8 млн. ткм, като увеличението се дължи на по-голямото средно превозно разстояние при вътрешните и международните превози.

Броят на превозените пътници от сухопътния транспорт през последните три месеца на 2016 г. е 123 831.6 хил., или с 2.0% повече спрямо същия период на предходната година, което е в резултат на по-големия брой превозени пътници при международните превози. При автобусния транспорт се наблюдава увеличение от 2.3%, докато при железопътния е регистриран спад от 5.0%. Същевременно извършената работа бележи спад от 10.1% и достига 3 196.6 млн. пкм. Намалението се дължи основно на автобусните превози, при които извършената работа е с 10.6% по-малко.

Превозените товари от речния и морския транспорт през последното тримесечие на 2016 г. нарастват със 156.5 хил. т спрямо съответното тримесечие на 2015 г. в резултат на по-голямото
количество превозени товари от речния транспорт. Извършената работа също се увеличава с 67.3 млн. ткм и достига 319.6 млн. тонкилометра поради по-голямото разстояние, на
което са били превозени товарите от морския транспорт.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. при водния пътнически транспорт се наблюдава увеличение както на превозените пътници, така и на извършената работа съответно с 4.73 хил.
пътници и 565.9 хил. пкм. Увеличението се дължи основно на по-големия брой превозени пътници при международните превози на речния и морския транспорт.

През периода октомври - декември 2016 г. предприятията от градския електротранспорт (трамваен, тролейбусен и метро) са превозили общо 69 121.0 хил. пътници, или с 4.4% повече спрямо същия период на предходната година. Увеличение е регистрирано при всички видове електротранспорт, като то е най-голямо при трамвайните превози - 8.5%. Извършената работа, измерена в пътниккилометри, също бележи ръст от 21.1% в резултат на по-голямото средно превозно разстояние, на което са били превозени пътниците от
метрополитена.

Добави коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.