Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | March 20, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Общият доход на средно на лице от домакинство се е увеличил с 5%

Общият доход на средно на лице от домакинство се е увеличил с 5%
Alexandra Fileva

Общият доход през четвъртото тримесечие на 2016 г. е 1 325 лв. и нараства с 5.0% спрямо същото тримесечие на 2015 година.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял са доходите от работна заплата (53.9%), следвани от доходите от пенсии (28.0%), доходите от самостоятелна заетост (5.9%) и доходите от социални обезщетения и помощи (3.7%), показват данни на Националния статистически институт.

Спрямо четвъртото тримесечие на 2015 г. относителният дял на дохода от работна заплата намалява с 1.3 процентни пункта, а доходът от пенсии нараства с 2.1 процентни пункта. В номинално изражение през четвъртото тримесечие на 2016 г. в сравнение със същото тримесечие на 2015 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:

• Доходът от работна заплата нараства от 697 на 715 лв. (с 2.5%).

• Доходът от самостоятелна заетост намалява от 89 на 79 лв. (с 11.2%).

• Доходите от пенсии нарастват от 327 на 372 лв. (с 13.6%).

• Доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 47 на 49 лв. (с 4.3%).

През четвъртото тримесечие на 2016 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.0%, а делът на дохода от натура е 1.0%.

Общият разход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2016 г. е 1 209 лв. и се увеличава с 4.1% спрямо същото тримесечие на 2015 година. В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна (31.1%), следвани от разходите за: жилище (18.2%), данъци и социални осигуровки (12.0%) и транспорт и съобщения (10.7%).

Спрямо четвъртото тримесечие на 2015 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намаляват с 1.3 процентни пункта, а се увеличават разходите за жилище с 1.5 процентни пункта. Като абсолютни стойности през четвъртото тримесечие на 2016 г. в сравнение със същото тримесечие на 2015 г. средно на лице от домакинство разходите по видове се променят, както следва:

• Разходите за храна и безалкохолни напитки са без промяна - 376 лева.

• Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 195 на 219 лв. (с 12.7%).

• Разходите за транспорт и съобщения намаляват от 130 на 129 лв. (с 0.6%).

• Разходите за здравеопазване се увеличават от 58 на 67 лв. (с 14.6%).

• Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 52 на 55 лв. (с 5.5%).

• Разходите за свободно време, културен отдих и образование нарастват от 45 на 48 лв. (с 6.0%).

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2016 г. не се променя съществено спрямо същото тримесечие на 2015 година. По-значително се увеличава потреблението на зеленчуци - от 13.8 на 14.3 кг, на плодове - от 11.1 на 11.5 кг, и на кисело мляко - от 6.1 на 6.5 килограма. По-съществено намалява потреблението на прясно мляко - от 4.7 на 4.2 л, и на хляб - от 22.4 на 22.0 килограма. Без промяна е потреблението на зрял фасул и сирене.

 

Добави коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.