Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | June 3, 2020

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Нетният предприемачески доход в селското стопанство през 2016 г. намалява с 16.4%

Нетният предприемачески доход в селското стопанство през 2016 г. намалява с 16.4%
Alexandra Fileva

Според първата оценка на икономическите сметки за селското стопанство смесеният индекс на нетния предприемачески доход в селското стопанство през 2016 г. намалява спрямо 2015 г. с 16.4%, сочат данни от проведеното проучване от НСИ. Нетният опериращ излишък/смесен доход намалява с 4.5%, а нетният доход по факторни разходи - с 4.1%. Крайната продукция по базисни цени от отрасъл „Селско стопанство“ през 2016 г. възлиза на 7 359.7 млн. лв., което е с 6.7% по-малко в сравнение с предходната година.

Намалението се дължи повече на спад в цените - с 5.6%, и по-малко на спад в обемите - с 1.2%. Стойността на продукцията, произведена от растениевъдството, е 4 956.6 млн. лв. и отбелязва намаление спрямо 2015 г. с 3.5%. Намалението е в резултат на спад в цените - с 5.7%, който не може да бъде компенсиран от увеличението в обемите - с 2.4%. Продукцията в животновъдството е 1 744.5 млн. лв. и намалява спрямо 2015 г. с 14.3%.

Намалението се дължи както на спад в цените, така и на спад в обемите. Стойността на вложенията за текущо потребление, използвани в селското стопанство през 2016 г., достига 4 398.5 млн. лв., което е с 6.8% по-малко от предходната година. Намалението се дължи почти поравно на спад в цените и в обемите. Брутната добавена стойност по базисни цени, създадена в селското стопанство през 2016 г., достига 2 961.2 млн. лв. и е с 6.6% по-ниска от 2015 година. Намалението се дължи изцяло на понижение в цените - с 8.8%, което не може да бъде компенсирано от увеличението в обемите - с 2.4%.

Добави коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.