Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | March 18, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

КЗК отмени таксите на КФН за застрахователните брокери

КЗК отмени таксите на КФН за застрахователните брокери
Miglena Ivanova

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) прие становище по застъпничество за конкуренцията, отнасящо се за таксата за общ финансов надзор, събирана от Комисията за финансов надзор (КФН) от застрахователните брокери. Оценката на съответствието с правилата на конкуренцията на действащи нормативни актове попада в обхвата на чл. 28, т.2 от ЗЗК и може да се извърши особено когато има постъпила в КЗК информация, че прилагането на тези актове може да доведе до отрицателни последствия за свободното функциониране на даден пазар.

По този начин се идентифицират разпоредби, които неоправдано могат да ограничат конкуренцията като завишат изискванията за започване и развитие на стопанска дейност, пише banker.bg.

След извършен анализ на разпоредбите в раздел II, т. I от Приложение към чл. 27, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор са идентифицирани някои от тях, които са в състояние да породят негативни последици за конкурентната среда на пазара на услугите по застрахователно посредничество. Проучването на КЗК в рамките на производство по застъпничество за конкуренцията установи, че размерът на таксата за осъществяване на общ финансов надзор от КФН на застрахователните брокери и срокът за нейното заплащане са от естеството да създадат условия за ограничаване на конкуренцията и на свободната инициатива в стопанската дейност.

По мнение на КЗК, размерът на таксата в ред 34 от раздел II, т. I от Приложение към чл. 27, ал. 1 от ЗКФН ангажира немалък финансов ресурс на предприятията и би могъл да породи негативен ефект върху конкурентната среда и интересите на потребителите, които ползват застрахователни продукти. С оглед на това Комисията предлага изменение на размера на посочената такса, като се постигне точният баланс между интересите на една част от застрахователните брокери, за които таксата в сегашният размер е твърде висока и интересите на КФН, свързани с бюджетната самостоятелност на институцията и осигуряването на необходимите финансови средства за ефективното осъществяване на възложените й със закон правомощия.

В допълнение, Комисията счита, че еднократното събиране на таксата в пълен размер и то още в началото на всяка календарна година би могло да постави в затруднено финансово положение част от поднадзорните лица. С оглед на това КЗК предлага да бъде предвидена нормативна възможност за разсроченото й плащане.

В приетото становище Комисията за защита на конкуренцията предлага на Народното събрание, да измени посочените в решението на КЗК разпоредби на раздел II, т. I от Приложение към чл. 27, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор в съответствие с изложените подробни мотиви.

Добави коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.