Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | October 19, 2019

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Преките инвестиции в Европа намаляват, но интересът на компаниите остава висок

Преките инвестиции в Европа намаляват, но интересът на компаниите остава висок
Miglena Ivanova

За първи път от шест години преките чуждестранни инвестиции в Европа отбелязват спад – с 4% през 2018 г. Въпреки това нивото им е второто най-високо от 2000 г. насам, показват данни на консултантската компания EY, събрани с помощта на проучване.

Нагласата сред инвеститорите е песимистична. Само 37% от компаниите, обект на проучването, предвиждат повишаване на атрактивността на Европа през следващите три години. Това е спад спрямо прогнозата от миналата година, когато 50% от инвеститорите са предвиждали повишаване на привлекателността на Европа.

Технологичният сектор, обаче, отказва да се подчини на тази тенденция. През 2018 г. броят на проектите от ПЧИ скача до рекордно ниво. Растежът се движи основно от компании от САЩ, от където идват 37% от дигиталните проекти за ПЧИ в Европа през миналата година. ПЧИ са силни също и в традиционни за Европа сектори: през 2018 г. общият брой на проектите в транспорта, машиностроенето и химическата промишленост се увеличава с 4% до 1,729 проекта.

Картата на инвестициите през 2018 г.

Двете най-големи икономики в Европа, Великобритания и Германия, които заедно привличат приблизително една трета от ПЧИ в Европа, са привлекли 13% по-малко инвестиции, отколкото през предходната година (съответно 1,054 и 973 проекти за ПЧИ). Неблагоприятното представяне на Великобритания се дължи на спада от 35% в ПЧИ в сектора на производството (до 140). В допълнение, броят на новоразкритите централи, които разкриват високоплатени работни места с висока стойност, намалява наполовина от 98 през 2017 г. на 48 през 2018 година.

Традиционно силните за Германия сектори също бяха повлияни: в страната беше отчетен спад от 7% в производството в автомобилния сектор, основно поради увеличаващите се притеснения, свързани с Брекзит без сделка, тарифите, наложени от САЩ и забавянето на търсенето в Китай.

Франция, която отчете забележителен растеж в ПЧИ от 31% през 2017 г., отбеляза едва 1% растеж през 2018 г. За първи път, обаче, през последната година във Франция бяха създадени повече проекти за научно-изследователска и развойна дейност (НИРД) и производство (съответно 144 и 339), отколкото в която и да било друга европейска държава.

Обратно, ПЧИ се проявява като основна движеща сила за работните места в други западноевропейски и централно- и източноевропейски държави – независимо от политическата несигурност в някои страни. Сред първите 10 европейски дестинации за ПЧИ забележими позитивни резултати се отчитат от: Испания (32%), Белгия (29%), Полша (38%), Турция (14%) и Ирландия (52%). Извън първите 10, Италия отчита увеличение от 63% в ПЧИ спрямо предходната година, което представлява най-бързия ръст на ПЧИ сред първите 20 държави в Европа.

Редица държави отчитат голям, двуцифрен спад в ПЧИ: Холандия, (-32%), която, въпреки спада, запазва мястото си сред първите десет инвестиционни дестинации; Швеция, (-32%); и Чехия, (-51%).

България на картата на инвеститорите

Броят на проектите, създадени от ПЧИ в България през 2018 г., е 43. Като цяло България отчита повишение на броя проекти спрямо 2017 г., когато проектите са били 33. Създадените нови работни места вследствие на ПЧИ са 7,398 – с 37% повече спрямо 2017г., когато новите работни места са били едва 2,739. Традиционно, най-големите инвеститори в България са Германия, която създава 5,375 работни места, САЩ с 618 работни места и Великобритания с 195 работни места. Новосъздадените работни места от ПЧИ в България са предимно в сферата на бизнес услугите, информационните технологии, транспорта и логистиката.

Забавят се инвестициите на САЩ в Европа

Въпреки че САЩ са традиционно силен инвеститор в Европа, американските ПЧИ се увеличават едва с 3% през миналата година, което представлява спад със средно 8% спрямо предходните четири години. Спадът се дължи основно на данъчната реформа в САЩ, въведена през декември 2017 г., както и репатрирането на активи и работни места от американските мултинационални компании. Въпреки това, САЩ остават най-големият инвеститор в Европа с 22% дял в ПЧИ през 2018 г.

Вътрешноевропейските инвестиции продължават да са основна движеща сила за ПЧИ в Европа, независимо от лекото намаление от 2% спрямо предходната година. Инвестициите в Европа извън континента, обаче, намаляват с 8%.

Европейското състезание в областта на технологиите

Европейският технологичен сектор е в пика на своето развитие - броят на новите ПЧИ се увеличава до рекордно високо ниво от 1,227 през 2018 г. (нарастване от 5% спрямо предходната година). Като цяло през последните пет години ПЧИ се увеличават повече от два пъти – от 510 на 1,227. Проучването е категорично, че дигиталният сектор е най-важният двигател за бъдещия растеж на Европа (39% от инвеститорите са убедени в това), следван от чистите технологии (25%) и енергетиката и комуналните услуги (21%).

През 2018 г. Великобритания е привлякла по-голямата част от ПЧИ в европейския дигитален сектор (288), въпреки спада от 10% спрямо предходната година. Германия и Франция следват с малка разлика, привличайки съответно 218 и 171 ПЧИ в дигитални проекти (+2% и -2% спрямо предходната година). Ирландия (72 проекта) и Испания (70 проекта) също са сред петте най-популярни дестинации в дигиталния сектор.

В България ПЧИ в дигиталния сектор са 15, като така страната ни изпреварва някои държави членки на Европейския съюз като Дания, Италия, Чехия, както и Турция.

На въпроса кои градове предлагат най-добра възможност за създаването на следващ технологичен гигант, инвеститорите нареждат Лондон на 4-то място в света, след Сан Франциско (Силициева долина), Шанхай и Пекин. Берлин се нарежда на 7-мо място в света и на 2-ро в Европа, докато Париж – на 12-то в света и на 3-то в Европа. Инвеститорите посочват Лондон, Берлин, Париж, Стокхолм и Амстердам като петте най-атрактивни технологични хъба в Европа.

Технологичните умения спомагат за вземането на инвестиционни решения

94% от анкетираните инвеститори посочват за изключително важно, или важно условие за избор на следващата инвестиционна дестинация наличието на работна ръка с технологични умения. Те посочват също качеството на образованието и разходите за персонала като други ключови фактори за избор на местоположение на инвестициите.

Геополитическите притеснения подкопават ПЧИ в Европа

Геополитическите рискове са спирачка за плановете за ПЧИ на инвеститорите: 38% (с 8% повече спрямо 2017г.) посочват Брекзит като един от трите най-големи риска, които влияят върху привлекателността на Европа през следващите три години. Политическата нестабилност в Европейския съюз (ЕС) и подемът на популизма и тенденциите за протекционизъм се нареждат на второ и трето място като най-сериозни притеснения за инвеститорите.

Според 42% от анкетираните компании най-висок приоритет за Европа трябва да бъде реформата в икономическото управление, която да гарантира устойчив икономически растеж. 32% добавят, че ЕС трябва да засили международната си роля.

Добави коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.