Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | July 9, 2020

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Фондът на фондовете започва консултации за инструмент за инвестиции в сектор “Отпадъци”

Фондът на фондовете започва консултации за инструмент за инвестиции в сектор “Отпадъци”

Фондът на фондовете започва консултации със заинтересовани страни за структурирането на нов финансов инструмент за инвестиции в сектор „Отпадъци“. Средствата са осигурени по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове, съобщават от Фонда.

Бюджетът на инструмента е почти 50 млн. лв., като се очаква да бъде привлечено допълнително частно съфинансиране. Конкретните параметри на заемите и целевия размер на привлечен частен ресурс ще бъдат определени след приключване на пазарните консултации, посочват от Фонда.

Крайният срок за приключване на консултациите е 31 март. Заинтересованите лица могат да заявят желание да участват в процеса до 25 март.

Финансовият инструмент ще е в съответствие с целите на оперативната програма и с характеристиките на целевите групи дефинирани в нея, а именно постигане на съответствие с йерархията при управление на отпадъците и намаляване количеството депонирани битови отпадъци. Прилагането му ще се стреми да облекчи трудностите, изпитвани от общини, частни предприятия и публично-частни партньорства, в търсенето на достъпно като условия финансиране за инвестиции в сектора.

Продуктът ще достигне до пазара чрез посредницикато банки, финансови институции и др., а крайните получатели могат да бъдат общини и общински дружества, както и представители на частния сектор, които имат интерес за инвестиции в сферата на управление на отпадъци.

С инструмента ще се подкрепят проекти за проектиране и изграждане на центрове за повторна употреба на предмети от бита, като мебели, дрехи и други; пилотни проекти на инсталации за рециклиране на разделно събрани битови отпадъци, включително и чрез въвеждане на иновативни технологии; изграждане на площадки и инсталации за предварително третиране на битови отпадъци; закупуване на оборудване и съоръжения за разделно събиране на биоразградими и зелени отпадъци; строителство на анаеробни и компостиращи инсталации; финансиране на центрове за повторна употреба на строителни отпадъци от бита,включително доставка на съоръжения и оборудване; инвестиции в дейности, свързани с изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти за прилагане на иновационни, практики и подходи в областта на управлението на отпадъците, въвеждането на нови технологии в тази връзка, както и организиране на информационни кампании, насочени към предотвратяване образуването на отпадъци и към промотирането на общество с нулеви отпадъци.

Добави коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.